Martin Bormann - Hitlers oppermachtige secretaris (Martin Bormann - Hitler's Supremely Powerful Secretary)

Verschijningsdatum: begin mei 2020
Date of appearance: Early May 20 2020

ISBN-978-94-6338-880-1
Prijs 18,95 euro

Verkrijgbaar via de boekhandel of:

Uitgeverij Aspekt
Amersfoortsestrraat 27
3769 AD Soesterberg
Tel. 0346 35 38 95
e-mail: info@uitgeverijaspekt.nl
www.uitgeverijaspekt.nl

 

Inhoud:

Als Hitlers persoonlijke secretaris genoot Martin Bormann onbeperkte macht. Door zijn onaangename aanleg en optreden werd hij door velen gehaat. Zowel Hitlers maîtresse Eva Braun als zijn architect Albert Speer verzetten zich tegen Bormanns macht en invloed. Minder bekend is dat Bormann al in 1943 vrede met de Russen wilde sluiten. Dit blijkt uit een door de auteur geciteerd geheim memorandum aan de Amerikaanse president Roosevelt. Dat memorandum was afkomstig van William Donovan, chef van het ‘Office of Strategic Services’ (OSS), de voorloper van de CIA. Tegen zijn naaste medewerker dr. Henry Picker zei Bormann dat hij een compromisvoorstel van Stalin uit maart 1943 om een afzonderlijke vrede te sluiten, bij Hitler niet had kunnen doorzetten. Bormann registreerde alles wat Hitler in zijn aanwezigheid zei. Toen het over de islam ging, zei Hitler dat hij de islamitische Turken liever had dan de Grieks-Orthodoxe Bulgaren, toenmalige bondgenoten van de nazi’s. Bormanns echtgenote Gerda schreef in haar brieven dat zij een groot bewonderaar van de islamitische profeet Mohammed was. Volgens Albert Speer vond Hitler het jammer dat de Arabieren in de achtste eeuw niet héél Europa hadden veroverd, omdat ‘we hier de verkeerde godsdienst bezitten’. Dat sloeg, zo zei hij, op het ‘het slappe christendom’, dat immers verdraagzaamheid predikt. Zeker niet alles wat Speer schreef klopte, maar Reichsführer-SS Heinrich Himmler dacht er net zo over.

Bormann was direct betrokken bij de Holocaust en wilde dat de Joden meedogenloos werden aangepakt. Tegelijk decreteerde hij in opdracht van Hitler in juli 1943 dat dit alles wel staatsgeheim was. Er mocht niets over uitlekken. Maar gezien de omvang van de genocidale massamoorden, onder de codenaam ‘eindoplossing van het Joodse vraagstuk’, was dat natuurlijk ondoenlijk. Bormann overleed op 2 mei 1945, tijdens de Russische inname van Berlijn. Berichten van Reinhard Gehlen dat hij naar de Russen was overgelopen, waren pertinent onjuist. En op 16 april 2021 schreef Cees Nooteboom op p. 56 in De Groene Amsterdammer: ‘Een chaos waarin het zonder meer mogelijk was om totaal te verdwijnen en nooit meer gevonden te worden, zoals Martin Bormann.’ Emails van de auteur aan de De Groene Amsterdammer hierover werden nooit beantwoord. In december 1972 werd in Berlijn eindelijk het skelet van Bormann gevonden, zo bleek uit diens schedel en gebit alsmede uit DNA-onderzoek. In Frankfurt gaat de openbaar aanklager er toch echt van uit dat Bormann dood is.

 

Inhoudsopgave:

 1. Martin Bormanns jeugd en ontwikkeling tussen 1900 en 1924
 2. Bormanns schrijven van februari 1940 aan Alfred Rosenberg over het beleid met betrekking tot het godsdienstonderricht
 3. Bormann en de voor hem onverwachte ‘vliegtocht’ van Hess naar Engeland
 4. Wie waren er aanwezig bij de belangrijke instructies die Hitler op 16 juli 1941 gaf?
 5. Bormanns rol bij de ‘gedwongen evacuatie van personen in de bezette gebieden’ en bij de Holocaust
 6. Bormanns confrontatie met Albert Speer
 7. De rol van Bormann bij Hitlers ‘tafelgesprekken’ of ‘monologen’ in het Hoofdkwartier van de Führer
 8. Bormann en Goebbels wilden in 1943 en 1944 vrede sluiten met de Russen
 9. Via Bormann in juli 1942 doorgegeven wrede instructies van Hitler aan Alfred Rosenberg
 10. Bormanns laatste dagen en dood op 2 mei 1945
 11. Bormans huwelijk, maîtresse en kinderen
 12. Geruchten en veronderstellingen over Bormanns verblijfplaats na 1945

 13. Documenten en foto’s
  Literatuur

Belangrijke recensie:

Surfing Ann boeken Blog, 18 maart 2021
‘Ondanks dat er al veel geschreven is over Martin Bormann en de Tweede Wereldoorlog, is Martin Bormann van Emerson Vermaat zeker een goede aanvulling op de boeken die geschreven zijn over hem.’ ‘Aan alles is te merken dat de auteur veel onderzoek heeft gedaan naar Martin Bormann.’ ‘Je krijgt de kriebels van de foto.’