MISDAAD, MIGRATIE EN CULTUUR
(CRIME, MIGRATION AND CULTURE)

Oktober (October) 2004
ISBN 90-5911-150-8
prijs: 24,95 euro

Verkrijgbaar via de boekhandel of:

Uitgeverij Aspekt (Aspekt Publishers) Amersfoortsestraat 27 3769 AD Soesterberg The Netherlands
Tel. 0346 35 38 95
Fax 0346 35 09 47
e-mail: info@uitgeverijaspekt.nl

Dit nog steeds zeer actuele boek verscheen twee weken voor de moord op Theo van Gogh. Uitvoerig wordt ingegaan op de problemen die Marokkaanse en andere allochtone (vooral Antilliaanse) jongeren veroorzaken in de probleemwijken van onze grote steden. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van naar Nederland en België geëxporteerde maffianetwerken uit Turkije, de Balkan (Albanezen/Joegoslaven), Colombia en Nigeria. Die netwerken houden zich vooral bezig met drugs en/of vrouwenhandel. Lang is de etnisch gerelateerde misdaad verklaard uit sociaal-economische factoren. Deze zijn belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn cultuur en herkomstland. Een illustratie daarvan vormt de zogenaamde ‘eerwraak’ en de slechte positie van vrouwen in veel niet-westerse culturen (Latijns-Amerika, Afrika, islamitische landen). De snelle opkomst van vrouwenhandel en aids hangt daar nauw mee samen.

Inhoudsopgave:

 • Inleiding: Het kostenplaatje van de migratie
 • Botsende culturen en gewoonten
 • Discriminatie van de vrouw in niet-westerse culturen
 • Eerwraak en bloedwraak
 • Marokkanen, Marokkaanse en andere allochtone jongeren
 • Turken en Koerden
 • Coke uit de Cariben: Antillianen en Jamaicanen
 • Colombiaanse netwerken in Europa en Amerika
 • Leugens, fraude, vrouwenhandel en drugs: de criminele netwerken uit Nigeria
 • De maffia van de Balkan: Joegoslaven, Albanezen, Bulgaren en Roemenen
 • Conclusies en stellingen

Enkele stellingen:

‘Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland zijn vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op scholen uitgescholen of met de dood bedreigd, veelal door leerlingen met een niet-westerse achtergrond.’

‘In Nederland, Duitsland en Engeland komen migranten uit Aziatische landen doorgaans minder met de politie in aanraking dan migranten uit de voormalige Sovjet-Unie, de Balkan en Afrika. Dit blijkt uit criminaliteitsstatistieken.’

‘Bij de zogenaamde etnische criminaliteit gaat het steeds om minderheden en zeker niet om hele bevolkingsgroepen of etnische gemeenschappen als geheel.’

‘Het Vlaams Blok/Vlaams Belang is een storende factor in de discussie over etnische minderheden.’