Het Ribbentrop-Molotov Pact 1939
Prelude tot de Tweede Wereldoorlog

17 april 2009 (April 17, 2009)
ISBN 9059118075, 168 pagina’s (168 pages)
Prijs 19,95 euro (met illustraties)

Verkrijgbaar via de boekhandel of:

Uitgeverij Aspekt
Amersfoortsestrraat 27
3769 AD Soesterberg
Tel. 0346 35 38 95
e-mail: info@uitgeverijaspekt.nl

In 1933 kwam in Duitsland de fanatieke anticommunist en antisemiet Adolf Hitler aan de macht. Dit gebeurde na de grootste economische crisis van de vorige eeuw.
Deze man beloofde voorspoed maar bracht de Tweede Wereldoorlog.
Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij het communistische Rusland zou veroveren.
In augustus 1939 sloten Hitler en Stalin een niet-aanvalsverdrag, het Ribbentrop-Molotov Pact. Daarna instrueerde Stalin de communistische partijen om al hun kritiek op Nazi-Duitsland in te slikken. Zelfs werd een aantal Duitse communisten en Joden dat naar Rusland was gevlucht, naar Nazi-Duitsland teruggestuurd.
In september 1939 bezetten Duitsland en Rusland het militair zwakke Polen. Dat was zo afgesproken in een geheim protocol bij het Ribbentrop-Molotov Pact. Als gevolg van die afspraak brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Tussen 1939 en 1941 hielp Stalin zijn nieuwe bondgenoot Hitler aan olie en grondstoffen om de oorlog voort te kunnen zetten.
In Polen vergrepen communisten en nazi’s zich massaal aan de burgerbevolking. De nazi’s troffen daar in 1939/40 de eerste voorbereidingen voor de Holocaust. Zo bezocht de fanatieke Jodenhater Adolf Eichmann Polen al in oktober 1939.

 

het-ribbentrop-molotov-pact-1939

Stalins veiligheidsdienst NKVD deporteerde niet alleen tal van Poolse burgers, maar vermoordde ook nog eens 15.000 Poolse officieren. Voor die laatste misdaad hadden zowel Stalin als zijn minister van Buitenlandse Zaken Molotov persoonlijk toestemming verleend. Molotov – de man die het duivelspact van 1939 mede had ondertekend. Later gaven de Russen de nazi’s de schuld van deze afschuwelijke misdaad.
In juni 1941 viel Hitler Rusland aan. ‘Waar hebben we dit aan verdiend?’ vroeg een boze Molotov aan de Duitse ambassadeur.
Het was te laat. Stalin had zeker 80 waarschuwingen dat Hitler een grote invasie voorbereidde, in de wind geslagen.
In de epiloog wordt ingegaan op het gevaar van het herlevend antisemitisme en de hernieuwde bewondering voor Stalin in het huidige Rusland.
‘Weinig bekend is het feit dat Stalins terreurbewind de grootste misdaad van de nazi’s, de Holocaust, wenste te verzwijgen. De  nazi’s werden ten onrechte wél beschuldigd van de moord op Poolse officieren  bij Katyn, maar ten aanzien van de Holocaust was er in de officiële Sovjet-Russische media een informatieblokkade.’ Zie bladzijde 132.

Inhoudsopgave:

  1. Nazi’s en communisten in de Weimarrepubliek en de latere DDR
  2. Hitlers visie op de ‘Lebensraum’ in het oosten
  3. Het Ribbentrop-Molotov Pact als prelude tot de Tweede Wereldoorlog (1939)
  4. Stalins pogingen Nazi-Duitsland te vriend te houden, terwijl Hitler een invasie voorbereidt (1939-1941)
  5. De kwalijke rol van de Comintern en de aan Moskou onderhorige communistische partijen (1939-1941)
  6. Russische en Duitse wandaden in Polen en het begin van de Holocaust

Epiloog: Het gevaar van het herlevend antisemitisme in Rusland
Noten
Persoonsregister

Text in English:

The Ribbentrop-Molotov Pact: Prelude to the Second World War

It was in January 1933 that a fanatical anti-communist and anti-Semite named Adolf Hitler came to power in Germany. This occurred after the most serious economic crisis of the Twentieth Century – the crash on Wallstreet followed by massive unemployment both in the USA and Europe.
Though promising prosperity Hitler was not at all Germany’s saviour. He was, in fact, a diabolic fanatic who led the country into the disaster of the Second World War.
As early as 1926 Hitler announced that he would some day invade and occupy communist Russia.
Yet, it was in August 1939 that the same Hitler concluded a non-aggression treaty with his enemy Stalin, Russia’s communist leader. Stalin subsequently instructed communist parties to stop criticizing Nazi Germany. A very dubious role was played by the French and American communist parties.
Stalin did not hesitate to send a number of communists and Jews who had previously fled to Russia back to Nazi Germany.
In September 1939 Nazi Germany and Soviet Russia invaded Poland, a militarily weak country. This had been agreed upon in a secret protocol of the Ribbentrop-Molotov Pact. This agreement and the subsequent invasion of Poland led to the outbreak of World War II.  
Between September 1939 and June 1941 Stalin supplied his new ally Hitler with all the oil and raw materials he needed for the continuation of the war. In view of the British naval blockade, this was a rather essential contribution to the German war effort on the part of Stalin.
In Poland, both Nazis and communists massively committed war crimes against the Polish civilian population and the Jews. The Nazis made their first preparations for the Holocaust. Adolf Eichmann, a fanatical Jew-hater, visited Poland as early as October 1939.  
Not only did Stalin’s security service NKVD deport many Polish citizens, also were they responsible for the killing of 15,000 Polish officers. This crime had been personally authorized by both Stalin and Molotov – one of the signatories of the devil’s pact of 1939. The Russians later blamed Nazis for this horrendous crime.
Hitler invaded Russia in June 1941. ‘Why did we deserve this?’ an angry Molotov asked  the German ambassador in Moscow.
It was too late now. Stalin had ignored at least 80 warnings that Hitler was preparing a massive invasion. 

The epilogue discusses the worrying trend of resurgent anti-Semitism and Stalinism in today’s Russia. Not very well known is the fact that Stalin sought to suppress information on the Holocaust. 

Recensie

Recensie Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen (VVLG), 2010:

‘Hoewel de DDR zich officieel volledig onttrok aan de verantwoordelijkheid voor wat de nazi’s massaal aan misdaden tegenover de burgerbevolking hadden begaan, schopten sommige nazi’s het bijzonder ver in die staat. Zelfs uiterlijk waren er veel overeenkomsten, zo behielden de Oost-Duitsers  de uniformen van de Wehrmacht en Weimar politie voor hun  Volkspolizei en hun leger NVA (Nationale Volksarmee, niet de Nieuw Vlaamse Alliantie...). Het is de verdienste van het boek van Vermaat over de alliantie van Stalin en Hitler om al in de vroege jaren dertig zijn verhaal te beginnen. Zonder de communisten waren de nazi’s er niet in geslaagd aan de macht te komen. Ook zonder de Historikerstreit in het Duitsland van de jaren 1980 zou dit aan het licht gekomen zijn met de opening van sommige Sovjetarchieven. Vermaat beschrijft hoe in Polen al in 1939/40 de eerste voorbereidingen voor de Holocaust werden getroffen. Jodenhater Eichmann bezocht Polen al in oktober 1939.
Vermaat steunt voornamelijk op literatuur wanneer hij verhaalt hoe Stalins veiligheidsdienst NKVD tal van Poolse burgers deporteerde, en Poolse officieren vermoordde (o.a. in Katyn). Voor die laatste misdaad hadden zowel Stalin als zijn minister van Buitenlandse Zaken Molotov persoonlijk toestemming verleend.
Op 22 juni 1941 viel Hitler Rusland aan. ‘Waar hebben wij dit aan verdiend?’ vroeg een boze Molotov aan de Duitse ambassadeur.

In de epiloog wordt ingegaan op het gevaar van het herlevende antisemitisme en de hernieuwde bewondering voor Stalin in het huidige Rusland. Vermaat is terzake niet aan zijn proefschrift toe en schreef boeken over samenwerking tussen radicaal-rechts in Rusland en het Midden-Oosten. Antisemitisme is het bindmiddel. Weinig bekend is dat Stalins terreurbewind de grootste misdaad van de nazi’s, de Holocaust, wenste te verzwijgen. De nazi’s werden ten onrechte wél beschuldigd van de moord op Poolse officieren bij Katyn, maar ten aanzien van de Holocaust was er in de officiële Sovjet media een informatiestop.’

Jeannick Vangansbeke