'De haat mag niet overslaan naar onze straten' De terreurdreiging door Islamitische Staat
('Hatred must not spill over into our streets' The terror threat posed by Islamic State)

Met een gedetailleerde Timeline, een uitvoerige bespreking van terreurprocessen in Nederland en België en de dreiging van (radioactieve) vuile bommen.

Verschijningsdatum: 8 mei 2015
Date of appearance: May 8 2015

ISBN: 9789461536 778
Paperback: 19,95 euro
272 bladzijden/272 pages

Verkrijgbaar via de boekhandel of:

Uitgeverij Aspekt
Amersfoortsestrraat 27
3769 AD Soesterberg
Tel. 0031 (0)346 35 38 95
e-mail: info@uitgeverijaspekt.nl
www.uitgeverijaspekt.nl

Inhoudsopgave:

1.    Kort overzicht van de historische ontwikkeling van ISIS/IS
2.    Onthoofdingen en de drift om te vernietigen
3.    Vrouwen en kinderen als oorlogsbuit
4.    ‘De haat mag niet overslaan naar onze straten’
5.    Gevaarlijke terroristen vermomd als asielzoekers
6.    De financiering van ISIS/IS en de rol van chemische wapens
7.    Frankrijk en Spanje
8.    Engeland
9.    Nederland
10.  België
11.  Duitsland
12.  Canada, de Verenigde Staten en Australië
13.  ISIS en Hamas bereiden nieuwe Holocaust voor
14.  Turkije mag geen lid van de Europese Unie worden
Data en feiten/Timeline
Literatuuroverzicht
Buitenlandse strijders in Syrië en Irak

De haat mag niet overslaan naar onze straten

 

Over de auteur:

Emerson Vermaat studeerde rechten in Leiden en is journalist. Sinds 1983 houdt hij zich intensief bezig met terrorisme, misdaad en antisemitisme (boeken, artikelen, tv-programma’s). Zo waarschuwde hij al in 1997 voor Osama bin Laden en zijn terreurnetwerk.

 

Opmerking over Osama bin Laden in 1996/97:

In het voorjaar van 1996 kwam ik in de tv-documentaire Sudan – Are They Training Terrorists? van Journeyman Pictures (Londen) voor het eerst de naam van Osama bin Laden tegen; die documentaire uit april 1996, waarvan ik het volledige Engelstalige script bezit, werd door mij voor de Nederlandse televisie bewerkt. Bin Laden zat eerst nog in Soedan, in mei 1996 verhuisde hij naar Afghanistan. Eind januari/begin februari 1997 ging ik in een boek nader op bin Laden en Ayman Al-Zawahiri in. Dit was bij mijn weten de eerste keer dat dit in een boek gebeurde. (Zie literatuuroverzicht, p. 269.)

 

I first saw Osama bin Laden’s name in the Spring of 1996:

Back in 1996 the foreign editor of a news programme on Dutch TV ordered me to make a shortened version of the British TV documentary Sudan – Are They Training Terrorists? This 40-minutes documentary, dated April 15, 1996, had been made by Journeyman Pictures in London. It was in this documentary that I came accross Osama bin Laden’s name for the first time. The wealthy Saudi terrorist, described in Journeyman’s documentary as ‘a banker for jihad,’ was still in Sudan at the time, but Journeyman had been unable to interview him there. Other journalists would later be more successful. CNN’s Peter Bergen, for example, managed to interview Osama bin Laden in the Spring of 1997. By that time the Al-Qaida leader no longer was in Sudan but in Afghanistan –  after a failed attempt to apply for asylum in Britain, a safehaven for more than one thousand radical Muslims whose application for asylum had been accepted by the lenient British. (See The Times, London, September 29, 2005, The day when Osama bin Laden applied for asylum – in Britain). My book ‘In Naam van Allah…’ Islamitisch Fundamentalisme en Terrorisme (on Islamic Radicalism and Terrorism) was published in Utrecht, the Netherlands, at the end of January/early February 1997. This was the first book in Europe which warned against Osama bin Laden and Ayman Al-Zawahiri.

 

Korte inhoud van het boek:

‘De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten.’
Dit zei koning Willem-Alexander op 16 september 2014 in de Troonrede.
Dankzij de aanwezigheid van snelgroeiende migrantengemeenschappen van moslims worden de conflicten uit de landen van herkomst steeds meer naar Europa, Amerika en Australië geëxporteerd. Vooral de jonge generatie moslims voelt zich sterk aangetrokken tot de zogenaamde ‘heilige oorlog’ of ‘jihad’ in Syrië en Irak. Vanuit Nederland zijn er tegen mei 2015 al 200 radicale moslims naar die landen afgereisd, weggevlucht uit de vrijheid hier. (Erich Fromms boek Escape from Freedom is buitengewoon actueel!) Bij terugkeer kunnen ze gemakkelijk een aanslag plegen. In Brussel heeft een uit Syrië teruggekeerde Franse jihadist reeds een aanslag op het Joods Museum gepleegd. Belgische, Nederlandse, Franse, Spaanse, Britse en Duitse jihadisten hebben in Syrië of Irak zelfmoordaanslagen gepleegd. In Europa, Amerika en Australië is een groot aantal aanslagen op het nippertje voorkomen. Meestal waren daar uit Syrië of Irak  teruggekeerde jihadisten of personen die  zich via het internet lieten inspireren, bij betrokken. Vooral Islamitische Staat of Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS/IS) vormt een regelrechte bedreiging voor ónze veiligheid.

 

Uitgebreidere samenvatting:

Kort historisch overzicht (hoofdstuk 1)

Hier wordt ingegaan op de oorsprongen ISIS/IS en de kwalijke rol die vroegere Iraakse premier Nouri Al-Maliki heeft gespeeld. (Zie p. 10, 11, 230, 236.) Ook wordt uiteengezet dat het probleem van de ‘teruggekeerde jihadisten’al in de jaren negentig van de vorige eeuw speelde. Deze snel geradicaliseerde moslims uit Europa, Rusland/Tsjetsjenië, Turkije, Iran, Noord-Afrika en het Midden-Oosten hadden in Afghanistan of Bosnië gevechtservaring opgedaan. Daarover heb ik meerdere rapporten van inlichtingendiensten gezien. (Zie p. 13.)

De Amerikanen hadden in Irak een vacuüm achtergelaten dat door ISIS werd opgevuld. Toen ISIS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi in de zomer van 2014 het kalifaat uitriep was dat een slimme zet. President Barack Obama greep pas in toen het eigenlijk al te laat was. (Zie p. 10-13.)

 

Onthoofdingen (hoofdstuk 2)

Onthoofdingen kwamen al in de tijd van de  islamitische profeet Mohammed voor. Mohammed gaf in Medina bevel 600 leden van een Joodse stam te onthoofden. Vrouwen en kinderen van verslagen tegenstanders werden ook na Mohammeds dood in 632 als seksuele slaven verhandeld, schrijft  Sylvain Ephimenco, die de Arabische taal en cultuur goed kent. IS treedt in dit opzicht dus in het voetspoor van een oude islamitische traditie. Afshin Ellian en Hans Jansen stellen dat de islam de neiging had en heeft om zich ‘superieur’ op te stellen. Op afval staat de doodstraf. (Zie p. 19-21.)
Al heel vroeg kwam het tot bloedige conflicten tussen soennieten en sjiieten. Er kwam een soennitisch kalifaat dat in 1924 door Kemal Atatürk werd opgeheven.
ISIS/IS doodde tal van gijzelaars, gevangengenomen soldaten, leden van minderheden zoals de Jezidi’s. Vaak gebeurde dit door middel van onthoofding, maar ook door massa-executies die herinneren aan de methoden van de Einsatzgruppen van de SS. Meermalen werd met lichaamsdelen van de slachtoffers gepronkt en werden de beelden van deze gruweldaden op internet gezet. De Nederlands-Iraakse jihadist Khalid K. bijvoorbeeld liet via Twitter een foto verspreiden waarop hij met vijf onthoofde hoofden te zien is. (Zie p.30.) Erich Fromm duidde het staren naar lichaamsdelen aan als necrofilie. De onthoofdingsrituelen van ISIS/IS hebben een ‘necrofiel’ karakter. (Zie p. 34-36.) Vooral ook de neiging naar onthoofde hoofden (triomfantelijk) te staren en daar filmopnamen van te maken.
Bovendien heeft een toenemend aantal radicale moslims – Al-Shabaab (of Al-Shabab), Boko Haram, enz. – de neiging om degelijke gruwelijkheden na te bootsten. Carl Gustav Jung schreef in de zomer van 1945: ‘Der Anblick des Bösen zündet Böses in der Seele an.’ (‘Het aanschouwen van het kwaad steekt het kwaad in de ziel aan.’) (Zie p. 13, 30.)

In de tweede helft van 2014 en in januari 2015 werden er door ISIS/IS zeven weerloze gijzelaars onthoofd. Het ging om James Foley, Steven Sotloff, David Haines, Alan Henning, Peter Kassig, Haruna Yukawa en Kenji Goto. Begin 2015 werd de gevangengenomen Jordaanse F-16-piloot Moaz Al-Kasasbeh in een dichte kooi levend verbrand.

Op 25 september 2014 schreef een aantal moslimgeleerden een open brief aan ISIS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi. (Zie p. 31, 32.) Zij stelden dat het in de islam verboden is een kalifaat uit te roepen zónder dat er daarover consensus bestaat onder alle moslims. Ook schreven zij dat het in de islam verboden is om lichamen te verminken. (‘It is forbidden to disfigure the dead…”) ‘U heeft kinderen ingeschakeld bij de oorlog en het doden. Sommigen van hen nemen de wapens op en anderen spelen met de onthoofde hoofden van uw slachtoffers.’

Terroristen van ISIS/IS en Al-Qaida (-Qaeda) roepen het steeds weer opnieuw: ‘Wij houden van de dood en jullie houden van het leven.’
De verheerlijking van dood is een oud religieus ritueel dat we bij ook bij de nazi’s aantreffen: de SS bijvoorbeeld werd door Heinz Höhne als de ‘orde van het doodshoofd’ aangeduid. Klaus P. Fischer, auteur van het standaardwerk The history of an obsession: German Judeophobia and the Holocaust, schrijft in dit verband: ‘Hitler en de machtselite van de nazi’s maakten van de dood een fetisj en verheerlijkten de dood in pseudoreligieuze rituelen.’
Bovendien zijn er satanistische secten in Engeland en Californië waar het thema van dood centraal staat. ‘Glorie in de dood!’ roepen zij in hun rituelen. De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri had het thema van de dood uitgekozen in zijn brieven en geschriften: ‘De dood is het centrale thema van alles wat bestaat’, zo schreef hij. (Zie p. 36, 37.)

ISIS en de SS houden van de kleur zwart (uniformen, de ISIS- en de SS-vlaggen, het zwarte hakenkruis, enz.). Ook dat is een belangrijke overeenkomst. (Zie p. 12.)

 

Vrouwen en kinderen als oorlogsbuit (hoofdstuk 3)

Om 1998 maakte ik meerdere tv-reportages voor 2Vandaag (het huidige 1Vandaag) over de burgeroorlog in Algerije. Het viel mij op dat veel Algerijnse vrouwen een hekel aan strenge islamitische kledingvoorschriften hadden: ze kleedden zich dan ook bewust westers. Voor die vrouwen koesterde ik grote  bewondering: ze trotseerden de terreur van radicale moslims, de zogenaamde ‘baardmannen’. (Zie p. 43.)
Volgens Nehad Selim moet de meerderheid van de Nederlandse moslims tot de orthodoxe stroming worden gerekend. (Zie p. 44.) Steeds meer vrouwen hier dragen dan ook een hoofddoek of zelfs een niqaab. Ook worden vrouwen met een islamitische achtergrond in onder meer Nederland en België op jonge leeftijd uitgehuwd. Kinderhuwelijken en polygamie komen in de Arabische wereld en Afrika nog relatief veel voor. Mohammed zelf trouwde een meisje van zes jaar – Aisja.

Radicale moslims zien tijdens de heilige oorlog of jihad gevangengenomen vrouwen als oorlogsbuit. Mohammed had dit zelf nadrukkelijk toegestaan. (Zie p. 45.)
ISIS/IS en Boko Haram hebben minderjarige vrouwen als slaven verkocht. Boko Haram ontvoerde meermalen grote aantallen christelijke meisjes, die gedwongen werden zich tot de islam te bekeren en met moslimmannen naar bed te gaan. Er is in Nigeria, Syrië en Irak een hele markt voor gevangengenomen vrouwen: hoe jonger de vrouw, hoe meer ze moet opleveren. In feite gaat het hier om vrouwenhandel en dwang tot prostitutie. Nadat ISIS grote delen van het noorden van Irak had veroverd, werden de vrouwen daar als seksslaven behandeld, vooral als zij tot de christelijke of Jezidische minderheid behoorden. Er kwamen speciale huizen waar rijke sjeiks de vrouwen voor het uitkiezen hadden – velen van hen hadden pedofiele neigingen en zochten meisjes van dertien jaar of jonger uit. (Zie p. 46-48.)
Er zijn ook moslimmeisjes uit westerse landen die naar Syrië reizen om daar met een jihadist een islamitisch huwelijk te sluiten. Zij vluchten weg uit de vrijheid hier. Dit is een groot probleem waarbij de ouders vaak machteloos blijken te zijn. (Zie p. 48-55, met meerdere voorbeelden.)
Erich Fromm analyseert in Escape from freedom hoe masochisten weg willen vluchten uit de vrijheid en zich aangetrokken voelen tot ‘lijden of onderwerping of zelfmoord’ – tot ‘datgene wat het leven schaadt’. De fascisten en de nazi’s deden dat indertijd ook. (Fromms boek verscheen voor het eerst in 1941.) Fromm duidt dit aan als een pyschologische perversie. (Zie p. 55.)

In Engeland opereerden Pakistaanse, Iraakse en Somalische bendes die op grote schaal autochtone minderjarige Britse meisjes als seksslaven en prostituees misbruikten. Kwalijk was dat de politie pas veel te laat in actie kwam – uit angst voor het stigma van racisme. De wijdvertakte Somalische bende handelde bovendien nog in drugs. (Zie p. 55-57.)
In het grote huis van Al-Qaidaleider Osama bin Laden in de Pakistaanse stad Abbottabad troffen de navy seals behalve veel boeken en documenten óók nog een collectie met pornografische films aan.

 

Toevoeging op 28 mei 2015 (niet in het boek):
(In mei 2015 liet de een woordvoerder van de Amerikaanse Director of National Intelligence de Britse The Daily Telegraph weten dat bin Ladens collectie van pornografisch materiaal niet vrijgegeven zou worden. (‘A spokesman for the Director of National Intelligence told Raf Sanchez that the details of bin Laden’s stash of pornography would not be released.’). Zie hierover: The Telegraph, 20 mei 2015, Raf Sanchez, David Lawler, Andrew Marszal and AFP, US declassifies Osama Bin Laden compound documents,

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/11618234/US-declassifies-Osama-Bin-Laden-compound-documents-live.html

Het ging hier om een omvangrijke collectie.)

 

‘De haat mag niet overslaan naar onze straten’ (hoofdstuk 4)

‘De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten.’
Dit zei koning Willem-Alexander op 16 september 2014 in de Troonrede.
Met de massa-immigratie uit niet-westerse landen importeren we ook de problemen, de conflicten en de haat uit de herkomstlanden. Dit geldt vooral moslimmigranten. Het conflict in Gaza leidde in heel Europa tot agressief gedrag jegens Joden. In Nederland werd onder meer opperrabbijn Binyomin Jacobs herhaaldelijk bedreigd. Hetzelfde gebeurde met Joden in Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en Scandinavië. In Frankrijk zit de abjecte Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen nog steeds in het Europees parlement. (Zie p. 65, 66.) In Duitsland vonden er botsingen plaats tussen Koerden en salafistische moslims. En in Keulen kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen hooligans en extreem-linkse elementen. In Den Haag demonstreerden ISIS-aanhangers in de Schilderswijk en riepen op de Joden te doden. In Amsterdam liet burgemeester Eberhard van der Laan weten dat de situatie in de hoofdstad door het conflict in Gaza elk moment kon omslaan. In België werd een zakenman door een IS-aanhanger met de dood bedreigd als hij niet met een grote som geld over de brug zou komen: ‘Wij islamisten snijden ongelovigen de keel door,’ liet deze radicale moslim horen nadat de zakenman vlakbij zijn kantoor of huis in zijn auto was gestapt. (Zie p. 69.)
Er is een groot aantal trainingskampen in Syrië en Irak waar jihadisten uit Europa worden opgeleid. Ook is er een groot aantal kalashnikovs in omloop onder Marokkanen en Algerijnen waardoor stadswijken waar veel Noord-Afrikaanse migranten wonen, onveilig zijn geworden. In Nederland en Antwerpen gaat het vooral om de beruchte ‘Mocro Mafia’. De politie heeft hier geen greep op. (Zie p. 70-72.)

 

Gevaarlijke terroristen vermomd als asielzoekers (hoofdstuk 5)

Al meermalen heeft de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gedreigd als asielzoekers vermomde jihadstrijders naar Europa te sturen. Vanuit Libië kondigde een IS-strijder medio februari 2015 aan: “’Wij zullen Rome veroveren.’ Met zijn mes wees hij in de richting van de Middellandse Zee. Veiligheidsdiensten houden er al langer rekening mee dat zich onder de honderdduizenden (boot)vluchtelingen uit de islamitische wereld en Afrika ook vrij veel radicale moslims bevinden. Dit is niet iets nieuws. In april 2001 waarschuwde de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD (de huidige AIVD) voor ‘islamitische oorlogsveteranen’ en personen die ‘als asielzoeker of illegale migranten hun toevlucht zochten in westerse landen en trachtten van daaruit de strijd voort te zetten of te ondersteunen’. In 1998 waarschuwde de BVD voor Egyptische, Tunesische en Algerijnse terroristen die via het asielkanaal toegang tot westerse landen hebben gekregen en kunnen terugvallen op steun van plaatselijke geestverwanten.
In maart 1996 vond er in de Egyptische badplaats Sharm Al-Sheikh een conferentie over terreurbestrijding plaats. De Egyptische regering maakte zich grote zorgen over radicale moslims die in Engeland asiel hadden gekregen. Tegen november 1995 ging het al om duizend personen. Een aantal van hen bleek betrokken te zijn bij de voorbereiding van terreuraanslagen. De toenmalige Britse premier John Major verklaarde kort na de conferentie dat hij de regels voor het verkrijgen van asiel zou aanscherpen, maar er gebeurde niets.

In Engeland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje bleek dat radicale Syrische en Noord-Afrikaanse migranten gevaarlijke terreurnetwerken hadden gevormd. In Spanje was de uit Syrië afkomstige Imad Eddin Barakat Yarkas leider van de plaatselijke afdeling van Al-Qaida. In Italië ging het bijvoorbeeld om de Tunesische migrant Essid Sami Ben Khemais, oprichter van het gevaarlijke ‘Varesenetwerk’. (Over dit netwerk maakte ik voor 2Vandaag in 2002 een tv-reportage; zie ook mijn boek De Dodelijke Planning van Al-Qaida, p. 151-156, 202, 203.)

De Scandinavische landen vormen al jaren een paradijs voor radicale moslims. Zo verleende Noorwegen asiel aan de Iraakse asielzoeker Mullah Krekar, maar deze keerde daarna regelmatig naar Noord-Irak terug waar hij leiding gaf aan de terreurbeweging Ansar Al-Islam. Er zijn in Zweden en Denemarken Somalische asielzoekers die blijken in contact te staan met de beruchte Somalische terreurbeweging Al-Shabaab. In januari 2010 probeerde de Somalische asielzoeker/migrant Muhudin M. Geele de Deense cartoonist Kurt Westergaard te vermoorden. Die had  een door moslims als beledigend ervaren cartoon van de islamitische profeet Mohammed getekend.

Ook wordt ingegaan op de aanslagen in Kopenhagen in februari 2015 door Omar Abdul Hamid el Hussein, een tweede-generatiemigrant met Palestijnse ouders. Hij had het voorzien op een café waar een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting plaatsvond en op een synagoge. Een van de aanwezigen in dat café was de Zweedse cartoonist Lars Vilks, die op de dodenlijst van Al-Qaida staat. Bij het café werd de Deense filmmaker Finn Norgaard en bij de synagoge de Joodse bewaker Dan Uzan doodgeschoten. Vilks bleef ongedeerd en dook kort daarna onder. (Zie p. 81-84.)
Behalve Scandinavië is ook Londen een trekpleister voor radicale moslims en haatpredikers die daar al in de jaren negentig asiel kregen, maar die leiders van gevaarlijke jihadistische groeperingen werden. Eén van hen was de uit Syrië afkomstige Omar Bakri Mohammed, oprichter van Al-Muhajiroun. Vaak kregen zij zelfs een uitkering, hoewel ze over ruime banktegoeden beschikten. Deze man vertrok in 2005 naar Libanon, het is hem verboden naar Engeland terug te keren. Hij werd opgevolgd door zijn adept Anjem Choudari. (Zie p. 84-86.)

 

Toevoeging op 20 mei 2015:

(Er is nog een ander probleem. Veel asielzoekers of migranten uit de moslimwereld komen uit landen waar het antisemitisme wijdverbreid is. In zijn boek The devil that never dies (2013), een studie over antisemitisme, waarschuwt Daniel Jonah Goldhagen hiervoor. Hij heeft het over ‘een immens reservoir aan antisemieten’, zowel in de herkomstlanden als onder ‘Arabische en islamitische  migranten en hun nakomelingen’.
Dankzij de aanwezigheid van snelgroeiende migrantengemeenschappen van moslims worden de conflicten uit de landen van herkomst steeds meer naar Europa, Amerika en Australië geëxporteerd.)

Tenslotte moeten we er rekening mee houden dat een toenemend aantal asielzoekers uit Afrika en de islamitische wereld zich aan oorlogsmisdaden en verkrachting van vrouwen heeft schuldig gemaakt.

Het is bepaald niet ondenkbaar dat ISIS-terroristen vanuit Libië met bootjes Europa worden binnengesmokkeld – deels vermomd als asielzoekers. Zolang de EU de buitengrenzen niet effectief bewaakt en de invasie van kansarmen uit Afrika en het Midden-Oosten effectief weet te stoppen en de mensensmokkelaars echt weet aan te pakken, zullen ook grote aantallen radicale moslims en moslimterroristen Europa binnenkomen. Griekenland, Italië en Hongarije hadden nooit tot Schengen mogen toetreden. (Zie p. 75-94.)

 

De financiering van ISIS en de rol van chemische wapens (hoofdstuk 6)

ISIS/IS is de rijkste terreurbeweging op aarde. Veel geld kwam binnen via zogenaamde islamitische charities of liefdadigheidsinstellingen. Bovendien worden vanuit Turkije grote sommen contant geld naar ISIS gesmokkeld. Ook wordt veel geld binnengehaald uit olie, door het eisen van losgelden voor ontvoerde personen, het heffen van belastingen en het verkopen van kunstschatten. In Tikrit maakte men veel geld buit uit banken die men onder controle kreeg. Ook zou ISIS inkomsten verwerven door misbruik van uitkeringen en studentenleningen in onder meer Engeland.

Er zijn nog zeer kleine hoeveelheden chemische wapens achtergebleven in Al-Muthanna in Irak. ISIS heeft mogelijk de beschikking over mosterdgas of een ander chemisch wapen. In de zomer van 2014 waren op de lichamen van Koerdische strijders bij Kobani brandplekken en witte vlekken te zien, die op het gebruik van chemische wapen wezen.

Vuile bommen zijn geen kernwapens, maar conventionele bommen of explosieven waarin een kleine hoeveelheid radioactiviteit zit. Zulke bommen kunnen een groot gebied met radioactiviteit besmetten. In december 2014 twitterde de Britse ISIS-jihadist Muslim Al-Britani dat er een vuile bom Europa was binnengesmokkeld. Het radioactieve materiaal zou zijn aangetroffen op de universiteit van Mosul, waar het voor onderzoeksdoeleinden zou zijn gebruikt. Deze stad is handen van ISIS. In januari 2015 kwamen ISIS-terroristen opnieuw met dreigementen: er zouden met radioactief Cesium aanslagen worden gepleegd ‘in de straten en de treinstations in Rusland, Boston, Dallas, Virginia en Amsterdam’.
Zulke dreigementen moeten wel serieus worden genomen. In de zomer van 2009 schakelde de CIA een zeer gevaarlijke Pakistaanse terrorist uit, die volgens de CIA vrijwel zeker een vuile bom bezat en niet zou aarzelen dit wapen ook te gebruiken.  Dit schrijft de vroegere CIA-chef Leon Panetta in zijn memoires Worthy Fights. (Zie p. 99-104.)

Toevoeging op 28 mei 2014:

(In 2004 arresteerde Scotland Yard een aantal radicale moslims, allen tweede-generatiemigranten, die plannen hadden een vuile bom te maken. Zij zouden in kampen van Al-Qaida zijn opgeleid.)

 

Frankrijk en Spanje (hoofdstuk 7)

Medio november 2014 werden in Frankrijk 1132 personen met aan ISIS/IS gelinkte terroristische activiteiten in verband gebracht. Enkele Franse jihadisten bleken in Syrië zelfs als beul te fungeren. (Zie p. 107, 108.) In november werd de Franse Syriëganger Flavien Moreau tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. (Zie p. 109.) In december 2014 verwondde Bertrand Nzohabonayo, een Burundese Fransman, een aantal politieagenten. Hij werd zelf doodgeschoten. Hij had eerder de ISIS-vlag op zijn website getoond. (Zie p. 109, 110.) In mei doodde de teruggekeerde Syriëganger Mehdi Nemmouche in het Joods Museum in Brussel drie personen, een vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. (Zie p. 110.)

Op 7 januari 2015 schoten twee Frans-Algerijnse broers, Saïd en Chérif Kouachi, in het kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs elf personen met kalashnikovs dood. Vijf slachtoffers waren cartoonist, onder hen hoofdredacteur Stéphane Charbonnier (Charb). Eén van de daders riep dat ze van Al-Qaida in Jemen waren. Op straat werd ook nog de politieman Ahmed Merabet, een moslim, doodgeschoten. (Zie p. 110-112.)
Charbonnier stond al sinds 2011 op de dodenlijst van Al-Qaida – samen met onder meer Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Kurt Westergaard Flemming Rose en Lars Vilks. Eerder had Charlie Hebdo spotprenten van de islamitische profeet Mohammed afgedrukt: volgens radicale moslims staat daarop de doodstraf. Die dodenlijst was in Jemen opgesteld door Anwar Al-Awlaki, een topman van Al-Qaida die eind september 2011 bij een aanval met een Amerikaanse drone om het leven kwam. Zowel Saïd als Chérif waren nog vóór de dood van Awlaki enige tijd in Jemen geweest. Na terugkeer in Frankrijk vormden ze een slapende terreurcel. (Zie p. 113.)

Op 8 januari 2015 schoot Amedy Coulibaly, een Fransman van Malinese afkomst, de Parijse agente Jean-Philippe Clarissa dood. Een dag later  drong hij de Joodse supermarkt Hyper Cacher in de Joodse wijk van Parijs binnen. Daar schoot hij vier personen dood en gijzelde een aantal andere personen. Later bleek dat hij trouw had gezworen aan ISIS-leider Al-Baghdadi. Bij hem thuis werd een grote voorraad wapens en munitie gevonden. (Zie p. 113-115.)
Saïd en Chérif Kouachi hadden zich die dag in een drukkerij verschanst. De drie terroristen werden op 9 januari uiteindelijk door Franse anti-terreureenheden doodgeschoten. De vriendin van Coulibaly, Hayat Boumedienne, was kort daarvoor via Turkije naar Syrië gereisd. Zij had in 2014 liefst 500 telefoongesprekken gevoerd met de vrouw van een van de terroristen die het redactiekantoor van Charlie Hebdo hadden aangevallen. (Zie p. 115.)

De daders hadden de aanslagen zeer goed voorbereid. Op 11 januari vonden er in Parijs en andere Franse steden grote protestdemonstraties plaats, waarbij solidariteit met de slachtoffers werd betuigd: ‘Nous sommes Charlie’ (‘Wij zijn Charlie’).

Spanje geldt als doorvoerhaven voor ISIS-strijders. Vooral Ceuta en Melilla, de Spaanse enclaves in Noord-Marokko, zijn broeinesten van mensensmokkel en terrorisme. Meestal gaat het om Marokkanen of tot de islam bekeerde Spanjaarden. Er werden daar meerdere met ISIS verbonden terreurnetwerken opgerold. Bijvoorbeeld in september 2014 toen er in Melilla en Nador (Marokko) een netwerk van ISIS-rekruteurs werd opgerold. In januari 2015 werden er in Ceuta vier leden van een terreurcel opgepakt die aanslagen in Spanje voorbereidden. Ze hadden zich door ISIS/IS laten inspireren. In februari 2015 waren er ook diverse arrestaties in Melilla, Barcelona en Giron. In maart (2015) werden er in Ceuta en Catalonië wederom terreurverdachten gearresteerd. Een steutelrol in een van de Spaanse terreurnetwerken speelde Lahcen Ikassrien, een aan Spanje uitgeleverde gevangene van Guantánamo Bay. (Zie p. 118-120.)

 

Engeland (hoofdstuk 8)

Tegen medio november 2014 waren er al ongeveer 500 Britse jihadisten naar Syrië of Irak vertrokken. Eén van hen was Mohammed Emwazi (‘Jihadi John’), een beruchte en meedogenloze ISIS-beul die meermalen prominente gijzelaars voor het oog van de camera onthoofde.
Er waren ook meerdere Britse jihadisten die in Syrië of Irak een zelfmoordaanslag pleegden. Een kwalijke rol bij de rekrutering van Britse jihadisten speelde Anjem Choudari, die eerder nauw betrokken was bij de verboden terreurorganisatie Al-Muhajiroun. (Zie p. 125, 126.)
Er zijn meerdere rechtszaken tegen teruggekeerde Syriëgangers. Twee Brits-Pakistaanse broers, Mohommod en Hamza Nawaz, keerden in september 2013 naar Engeland terug, maar werden toen direct gearresteerd. Op hun mobiele telefoon waren foto’s van hun trainingskamp en diverse locaties in Syrië te zien. Ze hadden zich in augustus in Syrië bij een Tsjetsjeense terreurorganisatie aangesloten die later tot ISIS toetrad. Beide broers werden  op 26 november 2014 door een Londense rechter tot relatief korte gevangenisstraffen veroordeeld. De rechter meende dat er geen bewijs was dat beiden ook daadwerkelijk hadden gevochten. (Zie p. 127-129.)

Een zwaardere straf kregen de teruggekeerde Syriëgangers Nahim Ahmed en Yusuf Zubair Sarwar. Zij kregen een gevangenisstraf van ruim twaalf jaar. Zij hadden zich niet bij ISIS, maar bij een andere terreurorganisatie aangesloten. Er waren tal van foto’s aangetroffen die op daadwerkelijke gevechtshandelingen wezen. Beweringen van de verdachten dat zij in Syrië slechts humanitair werk hadden verricht, achtte de rechter niet geloofwaardig. Beide verdachten waren volgens de rechter ‘zeer toegewijd aan gewelddadig extremisme’. Ook waren er contacten geweest met Deense en Zweedse moslimextremisten. (Zie p. 129, 130.)

In december 2014 veroordeelde een Britse rechtbank de teruggekeerde Syriëganger Mashudur Choudhury tot vier jaar cel. Hij maakte deel uit van een groep jihadisten uit Portsmouth van wie er enkelen in Syrië omkwamen. Ook Choudhury beweerde dat hij in Syrië slechts humanitair werk had gedaan. In november 2014 werd  Stephen Gray gearresteerd. Hij had in 2003 in Bagdad bij de Britse luchtmacht gezeten, had zich daarna tot de islam bekeerd en was vervolgens geradicaliseerd. (Zie p. 130, 131.)

 

Nederland (hoofdstuk 9)

Op 12 november 2014 pleegde de Turkse Nederlander Abdessamad Berzel een zelfmoordaanslag op een politiebureau in Bagdad. Hij was in Nederland geradicaliseerd en in het geheim naar Syrië vertrokken, waar hij zich bij ISIS aansloot. Zijn vader was geschokt toen hij het nieuws over een zelfmoordaanslag vernam. Eerder hadden twee Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak al zelfmoordaanslagen gepleegd. En op 4 februari 2015 pleegde de uit Amsterdam afkomstige Marokkaan Lofti S. een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Fallujah. In juli 2014 was hij een van de sprekers op een ISIS-demonstratie in de Haagse Schilderswijk. Hij werd daarna gearresteerd, maar weer vrijgelaten. (Zie p. 137-139.)
Nederlandse, Belgische en Engelse jihadisten klimmen snel op in de hiërarchie van Islamitische Staat.
Er zijn in Nederland meerdere jihadgemeenten, steden van waaruit een relatief groot aantal jihadisten naar Syrië of Irak zijn vertrokken. Den Haag telt het grootse aantal Syriëgangers. Tegen maart 2015 ging het daar om 46. (Zie p. 139.)

Bovendien zijn er Somalische jihadisten die in Somalië terreuraanslagen plegen. Zo werd er op 20 februari 2015 met een autobom en een bomgordel een aanslag gepleegd op een hotel en de bijbehorende moskee in Mogadishu. De beide Somalische daders bleken ook over Nederlandse paspoorten te beschikken. Ze hadden eerder hier asiel gekregen. Het ging om een vrouw genaamd Lula Ahmed Dahir en een man die Ismail Muse Ahmed Guled heette. (Zie p. 140.)

In Utrecht waren er begin februari 2015 negentien jihadisten. De jihadgemeenten klopten bij de staat aan om financiële steun.
Huizen is een van die jihadgemeenten. Ooit was het een streng christelijk vissersdorp, nu manifesteren ISIS-aanhangers zich daar. Na een waarschuwing door de AIVD nam burgemeester Fons Hertog in de zomer van 2014 een aantal maatregelen tegen een aantal personen dat naar Syrië dreigde te reizen. (Enkele Huizenaren waren daar reeds.) Na rechterlijke uitspraken werden die maatregelen weer grotendeels ongedaan gemaakt, maar de burgemeester had wel degelijk juist gehandeld: als hij niet had ingegrepen zouden die personen ongetwijfeld naar Syrië zijn vertrokken, zoals dat ook in Hilversum en Amersfoort – waar men veel te laat was – gebeurde. (Zie p. 141, 142.) De bevindingen van de AIVD, de zogenaamde ambtsberichten, zijn doorgaans op feiten gebaseerd, zo bleek mij tijdens de talloze terreurprocessen die ik bijwoonde, ook al proberen dure advocaten die feiten steeds weer te ontkrachten.
Zo had de AIVD al meermalen gewaarschuwd voor de radicalisering van Jermaine Walters, de broer van Hofstadgroepslid Jason Walters. Terwijl Jason Walters in de gevangenis brak met de radicale islam en nu aan een nieuwe toekomst werkt, radicaliseerde Jermaine steeds meer. Hij was ook actief in Huizen en Hilversum. In september 2014 vertrok hij met zijn hele gezin naar de Syrische stad Raqqa, de ‘hoofdstad’ van het zogenaamde ‘kalifaat’ van ISIS/IS. (Zie p. 142, 143.)

Arnhem is een belangrijk bolwerk van radicale moslims. Hier heeft vooral de aan Al-Qaida gelieerde Syrische terreurbeweging Al-Nusra veel aanhang. Tegen december 2014 waren er al zeker tien Arnhemse jihadisten naar Syrië vertrokken. (Zie p. 143.) Er vonden confrontaties tussen Koerden en radicale moslims plaats. Zo werd het conflict in Syrië naar Nederland geëxporteerd. (Zie p. 143, 144.)
Een sleutelrol onder de Arnhemse Syriëgangers speelt de Marokkaanse Nederlander Abdelkarim el Atrach, die in de gelederen van Al-Nusra vecht en in het najaar van 2014 dreigementen aan het adres van Nederland had geuit. In januari en februari 2015 stond zijn broer Mohammed el Atrach, samen met Hakim B., voor de rechter. Beiden waren in Duitsland aangehouden. Ze hadden naar Syrië willen reizen. Ze hadden een flinke som geld bij zich en ook nogal wat legerspullen. Hakim beweerde dat die spullen voor zijn broer Khalid, die al in enige tijd Syrië was, waren. De rechtbank sprak beiden op 9 februari vrij, omdat er geen bewijs was dat ze aan de gewapende strijd hadden willen deelnemen. Dit vonnis was strijdig met een 2014 aangenomen resolutie van de VN-Veiligheidsraad volgens welke elke vorm van steun aan terreurbewegingen in Syrië verboden is. (Zie p. 145, 146.)
De Arnhemse rechtbank besefte niet dat het hier om tikkende tijdbommen ging.

De uit Amsterdam afkomstige Omar H. werd op 27 januari 2015 in hoger beroep veroordeeld, maar deze ISIS-aanhanger was toen al naar Syrië/Irak vertrokken. Men had hem wel zijn paspoort, maar niet zijn identiteitskaart afgenomen. Daarmee kon hij zonder problemen naar Turkije reizen. H. stond in Den Haag in contact met de Pakistaans-Nederlandse terreurverdachte Sabir Khan. (Zie p. 147, 148.)

In november 2014 begon in Den Haag het proces tegen de terreurverdachten Maher H., Shukri F. en Imad el O. De Marokkaanse Nederlander Maher H. was door de in Somalië geboren Shukri F. overreed om naar Syrië te gaan. Zelf reisde ze iets later ook naar Syrië, waar ze zwanger van hem werd. Uit dit ‘islamitisch huwelijk’ werd een dochter geboren. Bij terugkeer in februari 2014 werd Maher H. aangehouden. Hij had bij ISIS/IS gezeten. Shukri F. speelde volgens het Openbaar Ministerie steeds een leidende rol als ronselaarster. Maher beweerde dat hij in Syrië alleen humanitair werk had verricht, maar uit door de AIVD onderschepte sms-berichten bleek iets heel anders. Heel veel Marokkaanse terreurverdachten en criminelen hebben de neiging de feiten te ontkennen, ook al weten ze beter. (Zie literatuuroverzicht op p. 264, 265, 268, 269.)
Shukri F. kwam ook met een groot aantal weinig geloofwaardige uitvluchten, evenals Imad el O. De laatste had met een 16-jarige Koerdisch meisje uit Den Haag  een ‘islamitisch huwelijk’ gesloten en wilde met haar via Egypte naar Syrië reizen. De ouders van het minderjarige meisje waren hier fel tegen.
Uiteindelijk veroordeelde de Haagse rechtbank wél Maher H. en Imad el O., maar sprak Shukri F. onverwacht vrij. Die vrijspraak was eveneens in strijd met bovengenoemde resolutie van de Veiligheidsraad. Bovendien had de rechter geen oog voor de kwalijke rol die jihadvrouwen in Syrië spelen. Die ‘zijn daar echt geen taarten aan het bakken’, liet radicaliseringsdeskundige Ibrahim Wijbenga, lid van het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisering Amsterdam, de Volkskrant weten. (Zie p. 149-158.)

Op 13 januari 2015 dreigde ISIS in een bericht op Twitter met aanslagen met radioactief Cesium-131 ‘op de straten en de treinstations in Rusland, Boston, Dallas, Virginia en Amsterdam’.
De Saoedische haatprediker Abdullah bin Muhammad Al-Muhaysini riep Nederlandse jihadisten op om zich in Syrië aan te sluiten bij de jihadgroep Al-Nusra. Als dat niet lukt, moeten extremisten in eigen land aanslagen gaan plegen. (Zie p. 158, 159.)

 

België (hoofdstuk 10)

Op 24 mei 2014 pleegde de teruggekeerde Franse Syriëganger Mehdi Nemmouche een aanslag op het Joods Museum in Brussel. Er waren vier doden te betreuren. De dader was via een grote omweg uit Syrië teruggekeerd. Na de aanslag in Brussel werd hij een week later in Marseille gearresteerd. Hij had nog meer aanslagen willen plegen. Hij had zich in Syrië bij ISIS aangesloten. Dit was de eerste aanslag door een teruggekeerde Syriëganger. (Zie p. 165, 166.)

De Belgische opsporingsautoriteiten zijn overbelast. Marokkaanse Berbers vormen in België de meest problematische migrantengroep liet de Antwerpse burgemeester Bart de Wever weten. ‘We hebben het verkeerde soort migranten toegelaten’, zei hij. De Wever werd daarop van racisme beschuldigd, maar wat hij zei is eerder door criminologisch onderzoek in Nederland bevestigd. (Zie vooral het proefschrift van criminoloog Frank van Gemert, p. 167, 265.)
Bij de jihadisten die naar Syrië of Irak vertrekken, gaat het meestal om Marokkanen. Tegen november 2014 waren er al 313 radicale moslims uit België vertrokken. (Zie p. 168.)

Ook in België zijn er zogenaamde jihadgemeenten, Vilvoorde bijvoorbeeld. Twee Belgisch-Marokkaanse broers, Hoessein en Hakim Eloussaki uit Vilvoorde, hadden zich in 2012 bij Al-Nusra aangesloten. Beiden waren lid van de terreurorganisatie Sharia4Belgium. In een afgetapt telefoongesprek zei Hoessein eind december 2012: ‘We hebben hier iemand onthoofd.’ Hij zei ook nog dat ze al dertig vrouwen hadden verkracht. (Zie p. 169.)

Een ander bolwerk van jihadisten is Verviers. Hier opereerde een terreurcel van ISIS, die aanslagen op de Belgische politie voorbereidde en alvast politie-uniformen en kalasnikovs had weten te bemachtigen. Maar de antiterreurpolitie wist van die plannen af. Op 15 januari 2015 openden leden van deze terreurcel met ‘oorlogswapens’ het vuur op de politie toen deze hun pand probeerde binnen te vallen. De politie doodde Sofiane Amghar en Khalid Ben Larbi. Gewond raakte Marouan el Bali. Het ging om Belgische Marokkanen uit probleemwijken. Amghar en Ben Larbi waren eerder in Syrië bij ISIS/IS geweest, maar in juli 2014 weer naar België teruggekeerd. Volgens het Federaal Parket ging het om ‘een operationele cel van personen die op het punt stonden een belangrijke aanslag te plegen’. Er was net op tijd ingegrepen. Doelwitten waren politiebureaus en de politie.
Na de schietpartij in Verviers werden vijftien personen opgepakt. De cel bezat in feite twee panden in Verviers en in een van die panden werd het paspoort van de Nederlands-Marokkaanse Syriëganger Zaid K. gevonden. Een van de jihadisten in Verviers zou een lookalike van de Utrechter Zaid K. zijn geweest. ISIS handelt op grote schaal in paspoorten. (Zie p. 169-172.)
Op 4 februari 2015 werden er door ISIS/IS dreigementen geuit aan het adres van Bart de Wever en koning Filip. ‘Vanuit België zal IS Europa veroveren, want jullie voeren een proces tegen Sharia4Belgium en houden meerdere van onze broeders gevangen.’ (Zie p. 173.)
In januari 2015 werd er door ISIS/IS opgeroepen om in België, Duitsland en Zwitserland aanslagen te plegen en daar politieagenten te doden. (Zie p. 174.)
In november 2014 was een jihadist uit Vilvoorde op een onthoofdingsvideo van ISIS te zien. Het ging om Abdelmajid Gharmaoui. Hij maakte deel uit van een groep jihadisten die Syrische gevangenen onthoofde. Op dezelfde video was de westerse gijzelaar Peter Kassig te zien, die ook werd onthoofd en wel door Mohammed Emwazi. (Zie p. 174, 175.)

Op 29 september 2014 begon in Antwerpen het grote proces tegen Sharia4Belgium. Hoofdverdachte was de Belgische Marokkaan Fouad Belkacem. Daarnaast werden nog meer dan veertig andere personen aangeklaagd. Een deel van hen zat nog in Syrië, een ander deel was niet meer in leven  (de rechters namen echter aan dat hun dood nog niet bewezen was) en weer anderen waren inmiddels teruggekeerd.
Belkacem werd tot 12 jaar cel veroordeeld. Hij had in 2010 in Londen Anjem Choudari, die toen leider van Sharia4UK was, ontmoet. Die spoorde hem aan om in België een verwante organisatie genaamd Sharia4Belgium op te richten. Volgens de rechtbank speelde Sharia4Belgium een belangrijke rol bij het sturen en begeleiden van Belgische jihadisten naar Syrië.
Ook waren er contacten met Al-Qaida in Jemen en met Omar Bakri Mohammed, de oprichter van Al-Muhajiroun die sinds de zomer van 2005 vanuit Libanon opereert. Zo gingen Brahim Bali en Azzedine Tahiri in 2012 naar Jemen, waar ze zich bij Al-Qaida in Jemen aansloten.
Enkele verdachten distantieerden zich van Sharia4Belgium. De tot de islam bekeerde Jejoen Bontinck trad zelfs als getuige op. Hij was in Syrië in een trainingskamp van ISIS geweest, maar kreeg al snel spijt en belandde in een ISIS-cel. Zijn vader wist hem uiteindelijk naar België terug te krijgen. Niet alles wat hij verklaarde is even betrouwbaar.
Hicham Chaib, de vroegere lijfwacht van Belkacem, zou een van de ‘cipiers’ van Bontinck zijn geweest. Hij werd door de rechtbank in Antwerpen bij verstek tot 15 jaar veroordeeld. Uit Nederland had Redouan Adkim zich bij Sharia4Belgium aangesloten. Ook hij reisde naar Syrië. Hetzelfde gold voor Yassine el Karouni, waarschijnlijk de rechterhand van de eerdergenoemde Hoessein Eloussaki.
Bekeerling Brian de Mulder zat tijdens het proces nog steeds in Syrië. Zijn (Braziliaanse) moeder Ozana Rodriguez Vina viel tijdens het proces meermalen fel uit tegen Belkacem, die zij verantwoordelijk voor het vertrek van haar zoon naar Syrië hield. Een andere bekeerling was Michael Delefortrie. Hij toonde tijdens het proces helemaal geen spijt van zijn jihadreis naar Syrië. Toch kreeg hij een lage voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.
Noureddine Abouallal en Nabil Kasmi kregen beiden vijftien jaar, hoewel Abouallal niet meer in leven is. Zij waren respectievelijk de voormalige woordvoerder van Belkacem en de ideoloog van Sharia4Belgium. Kasmi had in Libanon contact gehad met Omar Bakri Mohammed. (Zie p. 175-183.)

In augustus 2014 werd op Zaventem een Turks-Nederlands echtpaar uit de Haagse Schilderswijk aangehouden. Adil Uyarer en zijn vrouw Zeyneb Khan zouden een aanslag op het gebouw van de Europese Commissie voorbereiden. Ze waren ook in Syrië geweest. (Zie p. 184, 185.)

 

Duitsland (hoofdstuk 11)

Tegen eind oktober 2014 waren er ongeveer 450 jihadisten vanuit Duitsland naar Syrië of Irak afgereisd. In twee Duitse deelstaten roofden ISIS-aanhangers kostbare voorwerpen en collectegeld uit kerken. Het ging onder meer om de Pakistaanse migrant Mirza Tamoor B. en de Duitse staatsburger Kais B.O. Het was een diabolische list: met uit christelijke kerken gestolen geld en waardevolle voorwerpen werd de gewelddadige jihad in Syrië en Irak ondersteund. (Zie p. 191-194.)
In augustus 2014 werden Koerdische Jezidi’s in de deelstaat Nordrein-Westfalen door Tsjetsjeense ISIS-aanhangers aangevallen. Een aantal Jezidi’s raakte gewond. Ook hier zien we hoe de conflicten uit de herkomstlanden naar Europa worden geëxporteerd. (Zie p. 194.)

Een van de belangrijkste Duitse jihadisten die naar Syrië reisde, is Denis Mamedou Gerhard Cuspert, bijgenaamd Deso Dogg (Ghanese vader, Duitse moeder). Hij was oorspronkelijk een minder succesvolle rapper, bekeerde zich onder invloed van de salafist Pierre Vogel tot de islam. Later kwam hij in contact met de in Oostenrijk geboren Mohamed Mahoud, oprichter van de radicale beweging Millatu Ibrahim (‘Gemeenschap van Abraham’). Als vlag koos men de zwarte Al-Qaidavlag. Mahoud vertrok in 2012 naar Egypte, Cuspert even later ook, met in zijn kielzog twaalf Duitse salafisten. Cuspert reisde later via Libië en Turkije naar Syrië. Mahoud werd in Turkije tegengehouden.
Cuspert werd al spoedig een belangrijk figuur binnen ISIS. Hij was betrokken bij onthoofdingen van zogenaamde tegenstanders waarbij hij onthoofde hoofden beetpakte en op lijken legde. (Zie p. 194-197.)  

Jihadisten riepen ‘Allahu Akbar!’ (‘God is groot!’) en maakten zo misbruik van Gods naam. Ik zie dergelijke kreten bij moordpartijen en terreuraanslagen als godslasterlijk, als gevloek.

Een andere Duitse bekeerling tot de islam is Philip Bergner. Hij toonde op zijn Facebookpagina beelden van zijn vriend Mustafa Kalayci, hoe deze in Azaz (bij Aleppo) afgehouwen hoofden van Koerdische strijders grijzend voor de camera vasthield. (Zie p. 197.) Bergner pleegde later een zelfmoordaanslag. (Zie p. 200.)
In december 2014 werd in Frankfurt de teruggekeerde Syriëganger Kresnik B. tot een jeugddetentie van drie jaar en negen maanden veroordeeld. Hij was de zoon van Albanees-Kosovaarse asielzoekers in Duitsland. Tijdens de zittingen distantieerde hij zich niet van onthoofdingen. Hij had in Syrië bij ISIS gezeten. (Zie p. 198.)

In Bremen, Hamburg, München en Berlijn bevinden zich  gevaarlijke jihadistische netwerken. In Bremen werd in februari 2015 mogelijk een aanslag verhinderd, in Berlijn werd in januari 2015 een tweetal Turken opgepakt die  van banden met ISIS werden verdacht. Ze stonden op het punt naar Syrië te vertrekken. Diezelfde maand begon in Berlijn het eerste terreurproces tegen twee vermeende jihadisten, Fatih K. en Fatih I. Fatih K. werd ervan beschuldigd in Syrië oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. Hij had zich daar bij Junud Al-Sham (‘Soldaten van de Levant’) aangesloten. (Zie p. 198, 199.)

De eerste Duitse zelfmoordterrorist was Robert Baum, een bekeerling tot de islam. Videobeelden van deze aanslag doken in juni 2014 op. (Zie p. 200.)

 

Canada, de Verenigde Staten en Australië (hoofdstuk 12)

Op 20 oktober 2014 reed Martin Couture Rouleau, een geradicaliseerde bekeerling tot de islam, in op twee Canadese militairen in Ottawa. Eén van die militairen kwam om het leven. Rouleau had eerder geprobeerd naar Syrië te reizen, maar de autoriteiten hadden zijn paspoort ingenomen.
Op 22 oktober schoot Michael Zehaf-Bibeau bij het Nationale Oorlogsmonument de Canadese korporaal Nathan Cirillo dood. Daarna drong de dader (Libische vader, Canadese moeder) het parlementsgebouw binnen, waar alle politieke partijen op dat moment fractieoverleg voerden. Ook premier Michael Harper was toen in het parlementsgebouw. De dader werd door alert optreden tijdig uitgeschakeld. Hij had zich eerder met ISIS/IS solidair verklaard.
Ook in de Verenigde Staten vonden aanslagen plaats, waarbij de daders zich op ISIS beriepen. Zale Thompson, een bekeerling tot de islam, viel op 24 oktober 2014 vier politieagenten met een bijl aan. Twee agenten raakten gewond. (Zie p. 193, 194.)
In de Verenigde Staten bevinden zich volgens terreurdeskundige Robert Baer en de senatoren Dianne Feinstein en Lindsey Graham slapende terreurcellen ISIS/IS.

Australië is ook een belangrijk doelwit van Al-Qaida en ISIS/IS. Dit is een van de redenen dat de Australische regering een zeer restrictief immigratiebeleid voert, met name waar het gaat om asielzoekers uit risicolanden. Bovendien hebben jonge moslimmigranten in het verleden bendes gevormd, die, net als in Engeland (Rotherham, Sheffield, Bristol)  Frankrijk (Marseille, Parijs) en Duitsland (Berlijn) is gebeurd, ‘westerse’ meisjes aan groepsverkrachtingen blootstelden. (Zie p. 205, 206.)

Toevoeging op 27 mei 2015:

(Ik ben het met oorlogsjournalist Arnold Karskens, Volkskrant-columnist Martin Sommer en René van Rijckevorsel, plaatsvervangend hoofdredacteur van Elsevier, eens dat het Australische model criminele mensensmokkelaars beter afschrikt. ‘Hoe houden we ongewenste vreemdelingen tegen, daarover zou het moeten gaan’, schreef Sommer op 22 juni 2014. ‘En hoe sturen we ze terug?’
Extremisten hebben de woning van Martin Sommer in maart 2015 beklad met hakenkruisen en hebben eerder al Nederlandse ambtenaren die belast zijn met het terugkeerbeleid tot in de privésfeer bedreigd. Dit zijn maffiamethoden.)

In augustus 2014 waren er op Twitter beelden te zien van een zevenjarig kind dat behalve een mes ook nog het onthoofde hoofd van een Syrische soldaat vasthield. Het jochie keek vol trots in de camera. Het ging om de minderjarige zoon van de Australische ISIS-strijder Khaled Sharrouf. Sharrouf was ook nog betrokken bij massa-executies. Een rechter had Sharrouf in 2005 tot vier jaar celstraf veroordeeld wegens betrokkenheid bij het voorbereiden van aanslagen. De rechter en een psychiater dachten dat de man na zijn vrijlating zijn leven zou beteren, maar het tegendeel bleek het geval. Een ernstige inschattingsfout – en zeker niet de eerste.
In september 2014 vonden er in Sydney en Brisbane antiterreuroperaties plaats. Onder de gearresteerde personen bevond zich de Afghaanse Australiër Omarjan Azari. Hij stond in contact met de eveneens uit Australië afkomstige Syriëganger Mohammed Ali Baryalei, die deel uitmaakte van ISIS/IS. Baryalei zorgde ervoor dat tientallen Australische jihadisten naar Syrië/Irak afreisden. Zeker een van hen – een 18-jarige jongen uit Sydney – pleegde een zelfmoordaanslag vlakbij een sjiitische moskee in Bagdad. (Zie p. 207, 208.)
Op 23 september 2014 werd de Afghaanse immigrant Abdul Numan Haider door de Australische politie doodgeschoten. Eerder had hij politiemannen aangevallen. In februari 2015 werden in Sydney de ISIS-aanhangers Omar Al-Kutobi en Mohammed Kiad op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag gearresteerd. Eén van hen was met valse papieren per vliegtuig Australië binnengekomen.
Eind september 2014 werd in Melbourne ISIS-infiltrant Hassan el Sabsabi gearresteerd. Hij had Australische dollars naar een radicale moslim in de Verenigde Staten overgemaakt, die met dat geld naar Syrië wilde vertrekken. (Zie p. 209, 210.)

Op 15 december 2014 gijzelde Man Haron (Harun) Monis, een gewapende Iraanse moslim, zeventien personen in het Lindt Chocolade Café in Sydney. Hij had in 1996 asiel gekregen, maar radicaliseerde in snel tempo. Hij brak zelfs met de sjiitische islam, werd soenniet en beloofde in november 2014 trouw aan ISIS-leider Al-Baghdadi. Tegen het eind van de gijzelingsactie in Sydney, toen de politie ingreep, doodde Monis twee gijzelaars, de advocate Katrina Dawson en Tori Johnson, de manager van het café. Zelf werd hij door de antiterreurpolitie doodgeschoten. (Zie p. 210-212.)

 

ISIS en Hamas bereiden een nieuwe Holocaust voor (hoofdstuk 13)

Zowel ISIS/IS als de Palestijnse terreurbeweging Hamas willen niet alleen de staat Israël vernietigen, maar, net als indertijd Hitler, alle Joden ombrengen – ze willen in feite een nieuwe Holocaust. Men beroept zich op een fragment uit de islamitische overlevering of Hadith: ‘De ure zal niet aanbreken voordat de moslims de Joden bestrijden en de moslims hen doden…’
ISIS-leider Al-Baghdadi hield in juli 2014 een toespraak waarin hij de Joden aanduidde als vijanden van het geloof. In een van ISIS afkomstig bericht op Twitter werd aangekondigd: ‘We are coming to kill you, o Jews!’ (‘We komen eraan om jullie te doden, o Joden!’)

De antisemitische terroristen van Al-Qaida die op 11 september 2001 in New York en Washington toesloegen, stelden de Palestijnse kwestie centraal, zo schrijven Anthony Summers en Robbyn Swan in hun goed gedocumenteerde studie The Eleventh Day. (Zie p. 217, 218.)

 

Turkije mag geen lid van de Europese Unie worden  (hoofdstuk 14).

Het Ottomaanse kalifaat werd na de Eerste Wereldoorlog door Kemal Atatürk afgeschaft. Atatürk wilde een seculaire staat. Jarenlang was Atatürks streven bepalend voor het Turkse beleid, al hielden veel Turken op het conservatieve platteland er andere opvattingen op na. In 1996 werd Necmittin Erbakan, een militante moslim, premier van Turkije. Hij had eerder al Milli Görüs opgericht, een beweging met antisemitische trekken die met de moslimbroederschap verwant was. Milli Görüs heeft ook veel aanhangers onder Turkse migranten in Nederland, België en Duitsland. In Duitsland wordt deze beweging door de  veiligheidsdienst (BfV) in de gaten gehouden. Veel Turken in Duitsland houden er antisemitische denkbeelden op na. Erbakan werd onder druk van het seculier ingestelde Turkse leger in 1996 weer gedwongen tot aftreden. In 2003 kwam zijn adept Recep Tayyib Erdogan van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) aan de macht. Erdogan brak geleidelijk met de traditie van Atatürk, stond de hoofddoek voor vrouwelijke studenten en politici toe, bracht meerdere bezoeken aan Iran en keerde zich in felle bewoordingen tegen de staat Israël. Volgens de goed geïnformeerde Turkse columnist Burak Bekdil is Erdogan in feite een antisemiet.

In 2004 waarschuwde ik in mijn boek Misdaad, migratie en cultuur voor de nadelige gevolgen van een toekomstig Turks lidmaatschap van de Europese Unie, omdat we dan niet alleen nog meer misdaad uit Turkije importeren, maar ook omdat ‘dan de buitengrenzen van de Europese Unie zouden komen te liggen in het instabiele Midden-Oosten (Irak, Iran, Syrië)’.

In november 2004 had ik hierover een gesprek met het Tweede-Kamerlid Geert Wilders. Die was enkele maanden eerder door de toenmalige VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen uit de fractie gezet omdat hij (Wilders) zich tegen de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie verzette. Wilders is later op een aantal punten veel te ver gegaan, maar op dit punt had en heeft hij gelijk: Turkije moet nooit lid van de Europese Unie worden. Niet alleen omdat Turkije grenst aan Syrië, Irak en Iran – de grens tussen Syrië en Turkije is liefst 900 km lang – maar ook omdat het land als uitvalsbasis van ISIS-terroristen fungeert en er via Turkije grote sommen geld naar ISIS worden gesmokkeld. Europese jihadisten reizen via Turkije naar Syrië en in Turkije opereren machtige criminele netwerken die zich op grote schaal bezighouden met drugs, wapenhandel, prostitutie, mensensmokkel en vervalsing van pasporten. Westerse landen hebben daar geen greep op. (Zie p. 223-227.)

 

Gedetailleerde Timeline tot en met 31 maart 2015 (p. 229-262)

Literatuuroverzicht (p. 263-269)

Aantal buitenlandse strijders in Syrië en Irak ( p. 271, 272)

 

Recensie in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 23 mei 2015 (Boekenbijlage/boeken over IS):

‘Journalist Emerson Vermaat schreef de afgelopen jaren veelvuldig over terrorisme. Zijn nieuwste boek gaat met name in op wat IS betekent voor de Nederlandse samenleving. IS valt niet buiten de deur te houden, analyseert Vermaat. Hij betoogt hoe de opkomst van het kalifaat een regelrechte bedreiging vormt voor de veiligheid van de gewone Nederlandse burger.’

 

Recensie in het Nederlands Dagblad van vrijdag 5 juni 2015, boekenbijlage Gulliver:

‘Het komt niet vaak voor, een citaat als boektitel. Deze uitgave tooit zich met een uitlating van koning Willem-Alexander. Hij zei op 16 september 2014 in de Troonrede naar aanleiding van de situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza: “De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten.” De vorst doelde daarmee niet alleen op islamterroristen en jihadisten, maar journalist Emerson Vermaat gebruikt het citaat als kapstok voor zijn beschrijving van ISIS en de terreurdreiging die door de invloed van die club uitgaat naar Europese landen, de VS en Canada, Turkije en Israël. Kenmerk van IS-aanhang is de drift om te vernietigen, Turkije mag niet in de EU komen en ISIS en Hamas bereiden samen een nieuwe Holocaust voor, stelt Vermaat. Het boek heeft zin, ISIS heeft zeker invloed in Europa. Maar de voorspellingen en analyses zijn net wat te driest.’

 

Twee artikelen van de auteur in het Nederlands Dagblad (2015):

Nederlands Dagblad, 21 januari 2015, p. 8, ‘Zonen van Zion opblazen’.
Over het einddoel van zowel Hamas, Al-Qaida als ISIS om alle Joden uit te roeien door middel van ‘een nieuwe Holocaust’.
Hamas, Al-Qaida and ISIS eventually want to commit another Holocaust against the Jews and exterminate all of them.

Zie:
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/zonen-van-zion-opblazen.452895.lynkx

Nederlands Dagblad, 17 juni 2015, p. 9, Dreiging ISIS met ‘vuile bom’ is serieus.
ISIS werkt aan een ‘vuile bom’ en zal niet aarzelen die in te zetten als men daartoe de kans krijgt. Deze terreurbeweging denkt in apocalyptische termen.
ISIS is interested in making a ‘dirty bomb’ and will use such a bomb if it were able to do so. Former CIA Director Leon Panetta claims that a dangerous Pakistani Tehrik-e-Taliban terrorist had to be killed in 2009 because ‘we had reason to worry that one of the TTP’s leaders had a dirty bomb.’ ‘If so, no one doubted whether he would use it.’ And back in 2004, second-generation Muslim immigrants in London were charged by Scotland Yard with assembling a dirty bomb. They had been trained in Al-Qaida camps.
ISIS previously threatened the use of a dirty bomb against targets in Europe, the United States and Russia.

Zie:
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/dreiging-isis-met-vuile-bom-is-serieus.798329.lynkx

Artikel van auteur in Elsevier, 27 juni 2015, p. 48, 49:

Veilig nieuw thuis voor kwaadwillenden. ‘Al sinds 1995 rapporteren inlichtingendiensten over het misbruik van asielprocedures door moslimextremisten. Het hielp niet.’
Muslim extremists and jihadists pretend to be asylum seekers and apply for asylum in Europe, according to reports from intelligence and security services since the mid-1990s.

http://archief.elsevier.nl/pro/express/topic.avm?id=0000075

https://blendle.com/i/elsevier/veilig-nieuw-thuis-voor-kwaadwillenden/bnl-elsevier-20150625-48_1

http://issuu.com/beleggersbelangen/docs/issuu_26_2015

Belangrijke citaten van de auteur uit het boek over ISIS:

Pagina 255 (Timeline), over de zonderlinge dood van openbaar aanklager Alberto Nisman in Buenos Aires:

‘Op 18 januari 2015 leidt een Israëlische luchtaanval op Hezbollah in Syrië tot de dood van Jihad Mugniyeh en een Iraanse generaal. Jihad is de zoon van Imad Mugniyeh, die in 1994 direct verantwoordelijk was voor een aanslag op het Joods gemeenschapscentrum in Buenes Aires. Op 18 januari 2015 werd Alberto Nisman, de Argentijnse Openbare Aanklager die Iran als schuldige had aangewezen, in Buenes Aires vermoord. Dat er sprake is geweest van zelfmoord is uitgesloten.’
Aanvullende opmerking: op 9 december 1996 zond 2Vandaag (nu 1Vandaag) een door mij gemaakte tv-reportage uit over Iraanse agenten die in Europa tegenstanders hadden vermoord.

Pagina 43, over moedige Algerijnse vrouwen:

‘Ik heb in Algerije (in 1998) méér westers geklede vrouwen gezien dan in die wijken van West-Europese steden waar veel moslims wonen. Voor die moedige Algerijnse vrouwen had ik oneindig veel meer bewondering dan voor moslimvrouwen in Amsterdam, Rotterdam, Parijs, Brussel, Berlijn, Hamburg of London die zich slaafs aan hun dominante mannen onderwerpen.’

Pagina 57, over pornofilms in het grote huis van Osama bin Laden:

‘Feit is dat de Amerikaanse navy seals, die de Al-Qaidaleider in mei 2011 in zijn grote huis in het Pakistaanse Abbottabad doodschoten, óók een collectie met pornofilms aantroffen.’

Pagina 59, over zelfmoordterroristen die helemaal niet naar ‘het paradijs’ gaan: 

‘Ik meen daarentegen dat zelfmoordterroristen – álle zelfmoordterroristen – helemaal niet naar het paradijs gaan. Ze gaan rechtstreeks naar de hel. Martelaren zijn het niet, maar genadeloze moordenaars. Nog grotere criminelen zijn hun instructeurs, vaak moslimmannen die zich beroepen op hun status en positie.’

Pagina 65, over import van conflicten uit arme niet-westerse landen:

‘Met de massa-immigratie uit niet-westerse landen importeren we ook de conflicten, de gewelddadige cultuur en de haat uit de herkomstlanden. Dat is bepaald ongewenst.’

Pagina 66, over de abjecte Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen:

‘Antisemitisme herleeft in alle Europese landen, ook in Frankrijk (waar de abjecte Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen nog steeds in het Europees Parlement zit), Nederland en België.’

Pagina 75, over terroristen vermomd als asielzoekers:

‘Het is bij het grote publiek minder bekend en vluchtelingenorganisaties zwijgen er doorgaans over: terroristen en radicale moslims maken op relatief grote schaal misbruik van de asielprocedures van westerse landen.’ ‘Dit probleem speelt al veel langer dan vandaag.’
‘In april 2001 waarschuwde de BVD/AIVD voor “islamitische oorlogsveteranen” (=jihadisten) en personen die “als asielzoeker of illegale migrant hun toevlucht zochten in westerse landen en, geholpen door de sterk verbeterde communicatiemogelijkheden, trachtten van daaruit de strijd voort te zetten of te ondersteunen”.’

Pagina 119, over voormalige GITMO-gevangene, die in Spanje leider van een terreurcel van ISIS werd:

‘De cel werd geleid door de 47-jarige Marokkaan Lahcen Ikassrien. Eerder had hij in Guantanamo Bay (GITMO) gezeten. Hij was bepaald niet de enige ex-GITMO-gedetineerde die na zijn vrijlating opnieuw het pad van terreur en geweld bewandelde.’

Pagina 125, over veel aanslagen die alleen al in Engeland verhinderd zijn:

‘Theresa May, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, deelde op 24 november 2014 mede dat er sinds de terreuraanslagen van 7 juli 2005 dankzij de veiligheidsdiensten veertig terreuraanslagen waren voorkomen, alleen al in 2013 liefst vijf grote.’

Pagina 141, het ooit streng christelijke Huizen is nu een ‘jihadgemeente’:

‘Huizen was oorspronkelijk een keurig en streng christelijk vissersdorp. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw bleef dat streng christelijke karakter van Huizen behouden. Maar nu staat Huizen bekend als één van de jihadgemeenten.’

Pagina 167, Antwerpse burgemeester Bart de Wever ten onrechte van racisme beschuldigd:

‘Marokkaanse Berbers vormen de meest problematische migrantengroep, zo stelde de Antwerpse burgemeester Bart de Wever in maart 2015 vast. “We hebben het verkeerde soort migranten toegelaten.”’ ‘De Wever werd fel gekritiseerd en van “racisme” beschuldigd, maar in 1998 toonde de Nederlandse criminoloog Frank van Gemert in zijn proefschrift “Ieder voor zich” aan dat de Berbercultuur en -achtergrond en het eergevoel wel degelijk een belangrijke rol spelen bij het criminele gedrag van jongeren.’

Pagina 169, Belgische jihadstrijders plegen oorlogsmisdaden in Syrië:

‘“Broer, we hebben hier iemand onthoofd”, vertelde Hoessein eind december 2012 aan Abdel. Hij zei ook nog dat ze al dertig vrouwen hadden verkracht.’

Pagina 193, over Duitse jihadisten/salafisten die kerken leegroven:

‘Het was een diabolische list; met uit christelijke kerken gestolen geld en waardevolle voorwerpen werd de gewelddadige jihad in Syrië en Irak ondersteund.’

Pagina 197, over oorlogsmisdaden door Duitse ISIS-jihadist Denis Cuspert:

‘De te onthoofden mannen lagen met vastgebonden handen op hun buik, met een mes werden hun kelen doorgesneden en vervolgens gingen ook de hoofden eraf. De mannen schreeuwden van de pijn, bloed gutste in het rond.’

Pagina 206, Australië tegen toelating van veel te grote groepen asielzoekers uit risicolanden:

‘Het is een onloochenbaar feit dat veel Europese landen in het verleden  grote aantallen moslims toelieten, die óf al radicale ideeën hadden toen ze asiel vroegen óf na aankomst alsnog radicaliseerden. In veel gevallen bleek zelfs de tweede of derde generatie vatbaar voor radicalisering of misdaad.’
‘Dit wil men in Australië hoe dan ook voorkomen. Men weet daar nog al te goed hoe moslimjongeren met een Libanese achtergrond in augustus en september 2000 minderjarige Australische meisjes in Sydney aan groepsverkrachtingen blootstelden.’ ‘Die weerloze meisjes werden voor “Australische zwijnen” uitgescholden.’

Pagina 224, 225, Turkije mag nimmer tot de Europese Unie toetreden:

‘In 2004 waarschuwde ik in mijn boek “Misdaad, migratie en cultuur” voor de nadelige gevolgen van een Turks lidmaatschap van de Europese Unie (EU). Dan importeren we niet alleen nog meer misdaad uit Turkije, bovendien “is het ongewenst dat de buitengrenzen van Europa komen te liggen in het instabiele Midden-Oosten (Irak, Iran, Syrië)”, zo stelde ik toen.’

‘VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen eiste in 2004 van het Tweede-Kamerlid Geert Wilders dat hij zijn kritiek op een toekomstig Turks lidmaatschap van de EU zou laten varen. Wilders weigerde dit en trad uit de fractie. Ik herinner me nog dat ik hierover datzelfde jaar met Wilders een gesprek voerde. Wilders is op een aantal punten veel te ver gegaan, maar op dit punt had en heeft hij gelijk.’

 

Summary in English:

ISIS (ISIL or IS) is proud of the war crimes committed by its jihadists. The more brutal the atrocities are the better. Beheading of hostages or prisoners is one of those war crimes. Between August 19, 2014, and January 31, 2015, ISIS beheaded the following Western and Japanese hostages: James Foley, Steven Sotloff, David Haines, Alan Henning, Peter Kassig, Haruna Yukawa and Kenji Goto. Captured Jordanian F-16-pilot Moaz Al-Kasasbeh was burned alive in a cage early January 2015. ISIS terrorists also beheaded Coptic Christians in Libya. Moreover, ISIS jihadists raped numerous teen-age girls and women selling them as sex-slaves. This too is a war crime. ISIS represents dark, detrimental and diabolical forces, just like Adolf Hitler, Heinrich Himmler and the Nazis between 1933 and 1945.

In his speech from the throne on September 16, 2014, Dutch King Willem- Alexander referred to what was happening in Northern Iraq, Syria and Gaza, saying the situation over there leads to tensions, feelings of powerlessness and insecurity in the Netherlands. ‘Hatred bringing ruin upon people living elsewhere in the world must not spill over into our streets,’ the king warned.
Jews in Holland and Europe have been harrassed by militant Muslim immigrants. One of them was Dutch Chief  Rabbi Binyomin Jacobs. In July 2014, three bricks were hurled through his home window. On more than one occasion, Muslim youths lashed out against him, calling him ‘dirty Jew.’ ‘This never happened twenty years ago,’ the rabbi told me.

Due to the rapidly increasing number of Muslim immigrants Europe is importing the conflicts, the hatred and the anti-Semitism of the immigrants’ home countries. This also happening in North America and Australia. Migrant trafficking is a very serious threat to Western security.

Too many second-generation Muslim immigrants and converts to Islam are susceptible to the call of jihad. By early 2015, over three thousand young European Muslims had joined ruthless terrorist groups in Syria and Iraq. Erich Fromm’s book Escape from Freedom is still very topical today. He writes about ‘the attraction to what is harmful in life which more than any other deserves the name of a pathological perversion.’ Fromm was writing about Nazis and Fascists, but today’s Islamists and Muslim terrorists do not behave very differently. They glorify death and ‘martyrdom.’ The Nazi Einsatzgruppen were involved in mass executions, the color of the Swastica, the SS uniforms and SS flag is black. The terrorists from the so-called Islamic State or IS are also conducting mass executions and their flag and uniforms are black as well.
Just like the Nazis and the Nazi SS, today’s IS Jihadists excel in cruelties. In September 2014, Muslim clerics and theologians wrote an Open Letter to IS-leader Abu Bakr Al-Baghdadi. ‘You have made children engage in war and killing. Some are taking up arms and others are playing with the severed heads of your victims,’ the Open Letter says.

Young women and girls are frequently subjected to rape before they are killed. There is even an IS-pamphlet justifying enslavement and child rape, CNN reported in December 2014. ‘Capturing non-Muslim women and having sex with them is permissable.’
I still remember from my visit to Algeria back in 1998 how Muslim terrorists raped countless women and then slit their throats.

When the navy seals killed Osama bin Laden in 2011, they discovered an extensive collection of pornographic films.
Somali, Pakistani and Iraqi gangs in Britain raped thousands of young British women.

ISIS/IS also threatened  that they will send fighters disguised as asylum seekers to Europe. In February 2015, an IS-jihadist announced from Libya that: ‘We will conquer Rome.’ He pointed in the direction of the Mediterranean Sea with his knife. Security services have long been taking into account that radical Muslims can be found in the midst of hundreds of thousands of boat refugees from the Islamic world and Africa.
Back in April 2001 the Dutch Internal Security Service (BVD) warned against ‘Islamic war veterans’ (jihadists) posing as people who ‘are looking for asylum or illegal migrants who seek refuge in Western countries who will attempt to continue the fight or support it.’
In March 1996 a conference on fighting terrorism took place in the Egyptian  resort of Sharm Al-Sheikh. The Egyptian government was worried about radical Muslims who had been granted asylum in England. Around November 1995 this was about one thousand militants. A number of them were involved in the preparation of terror attacks. The then British Prime Minister John Major announced that he would make the rules for granting asylum stricter, but nothing was done.
A notorious hate cleric from Syria, Omar Bakri Mohammed, arrived in England in January 1986. He played a key role in recruiting radical Muslims and openly admired Osama bin Laden. Some Syrian immigrants in Spain and Germany were Al-Qaida operatives.
Norway granted asylum to Mullah Krekar, a hate cleric from Northern Iraq. Not very few Somali asylum seekers in Europe and the United States joined dangerous terrorist movements after their application for asylum had been granted.
Many asylum seekers or migrants from the Muslim world come from countries where there is widespread anti-Semitism. In his book The Devil that never dies, a study about anti-Semitism, Daniel Jonah Goldhagen writes about ‘an immense reservoir of anti-Semites – among the peoples of Arab and Islamic countries, and now Arab and Islamic immigrants and their descendants living abroad.’

ISIS/IS is the richest terrorist organization. Millions of dollars in cash have been hand-carried by couriers who travel from Turkey to Syria.  Corrupt Turkish border guards or officials have been bribed. The Syrian-Turkish border is extremely porous. ISIS also earns a lot of money from oil revenues, demanding protection tax from residents or ransom for the release of hostages. There are also some rich sheikhs in the Middle East who support ISIS –  under the guise of donations to charities. Moreover, ISIS earns a lot of money from selling looted antiquities from Syria and Iraq.

ISIS is also interested in nuclear technology. In December 2014, ISIS claimed that a radioactive device was now in Europe. They were referring to a so-called ‘dirty bomb.’ They claim they seized nuclear material from Mosul university in Northern Iraq. And in January 2015 an ISIS Tweet threatened to poison people with Cesium-131 ‘in the streets and at train stations in Russia, Boston, Dallas, Virginia and Amsterdam.’

In the past Al-Qaida and the Taliban also managed to build a dirty bomb. Former CIA chief Leon Panetta writes that in the summer of  2009 the CIA had reason to believe that a dangorous Pakistani terrorist had a dirty bomb.  ‘If so, no one doubted whether he would use it.’ The CIA had to kill this man before he would be able to strike.

Secular France is an important target for Muslim terrorists. One of the French jihadists who travelled to Syria was Maxime Hauchard, a convert to Islam. He was involved in war crimes and beheadings. By January 2015, there were about 1200 French Muslim radicals who joined the jihadists in Syria en Iraq or who planned to do so. A substantial number of terror plots have been thwarted, but some terrorists could not be stopped in time. Bertrand Nzohabonayo, a Muslim convert from Burundi who was a French national as well, targeted French policemen in December 2014. None of the policemen were killed, though. The ISIS/IS flag had previously been  displayed on Nzohabonayo’s website.

Another successful terror attack was carried out by Saïd and Chérif Kouachi, two French-Algerian brothers, on January 7, 2015. With kalasnikovs they entered the editorial office of the French satirical weekly Charlie Hebdo. The weekly was targeted because it published several ‘offensive’ cartoons of the Muslim prophet Mohammed. Editor-in-chief Stéphane Charbonnier (‘Charb’) was on Al-Qaida’s deathlist. His was killed by the Kouachi brothers, together with eleven others. After they left the building, they also killed a policeman – Ahmed Merabet. The perpetrators said several times that they were acting on behalf of Al-Qaida in Yemen. Saïd visited Yemen in 2009, Chérif did so in 2011. They may have met Anwar Al-Awlaki, the local Al-Qaida leader who published Al-Qaida’s deathlist shortly before his death in 2011. (He died in Yemen on September 30, 2111, after a U.S. drone attack.)
On January 9, 2015, Amedy Coulibaly, a radicalized French-Malian citizen, entered the Jewish supermarket Hyper Cacher and killed four people. Others were taken hostage. A number of customers was saved just in time by Lassana Bathildy, a courageous Muslim employee from Mali, who managed to hide them in the basement.
The anti-terror police killed Coulibaly and the Kouachi brothers on January 9, 2015. Coulibaly had previously sworn allegiance to ISIS-leader Al-Baghdadi. His French-Algerian girlfiend Hayat Boumedienne is believed to be in Syria now. She was in touch with the wife of one of the Kouachi brothers who were part of the terrorist sleeper cell. The three perpetrators were very well prepared and armed. The Grand Synagogue of Paris was closed for the first time since the Nazi occupation of France during World War II.

A number of plots have been thwarted in Spain. Arrests were made in Melilla and Ceuta, the two Spanish enclaves in Northern Morocco where Muslim radicalism and crime are rampant. In June 2014 an ISIS-terror cell was dismantled in Madrid. They were responsible for recruiting and sending jihadists from Spain to Syria. The leader of this terror cell was a Moroccan immigrant named  Lahcen Ikassrien. He had been detained at Guantanamo Bay (GITMO), but returned to terrorism after his release. He was certainly not the only former GITMO detainee to do so.
Spain is used by criminal migrant traffickers and terrorists as a transit route to other European countries. Jihadists use Spain as a safehaven.

Many terror plots have also been thwarted in the United Kingdom. By early 2015, some 600 British jihadists had travelled to Syria and Iraq. The Security Service and the police cannot cope anymore with this problem. Some British jihadists were involved in suicide attacks. The first one to do so was British Pakistani Abdul Waheed Majeed. He had previously been radicalized by the hate cleric Omar Bakri Mohammed. Anjem Choudary, who succeeded Bakri Mohammed in 2005, also played a leading role in recruiting jihadists. Bakri Mohammed left Britain 2005 and settled in Lebanon.
Mohommod and Hamza Nawaz, two British Pakistani brothers, were detained after they returned from Syria in September 2013 where they had visited a terrorist training camp. They joined Junud Al-Sham, a partially Chechen group whose leader Muslim Al-Shishani pledged allegiance to ISIS-leader Al-Baghdadi in December 2013. The two brothers were convicted by a British court in November 2014 – but the sentences were relatively mild, maybe because their period of stay in Syria had been fairly short.
In December 2014, another British court convicted Mohammed Nahim Ahmed and Yusuf Zubair Sarwar.  They travelled to Syria in May 2013 and joined Kaitab Al-Muhajireen (KAM). Both men were ‘deeply committed to violent extremism,’ the judge said.
Another group of jihadists came from Portsmouth. One of them was Mashudur Choudhury. When he appeared in a British court he lamely claimed that he had merely been involved in humanitarian assistance. The judge ruled in December 2014 that there was ‘no clear evidence as to what exactly you did do in Syria, but I have no doubt (…) that you either attended a training camp or prepared to do so.’

By May 2015, nearly 200 Dutch jihadists had left for Syria or Iraq. Most of them were Dutch-Moroccans. A number of these jihadists were killed, others returned to the Netherlands. At least four Dutch jihadists died in suicide attacks in Syria or Iraq, according to reliable information from January 2015.  One of those suicide bombers was Abdessamad Berzel, a young Tukish Muslim from the southern city of Maastricht. His target was a Baghdad police station in November 2014.
Rob Bertholee, the Director of the Dutch General Security and Intelligence Service (AIVD) addressed a meeting at the Washington Institute of Near East Policy in December 2014. He indicated that the service  was surprised at the sudden rise of jihadists travelling to Syria. ‘Some thirty Dutch fighters have so far returned.’ ‘The AIVD is unable to follow all of them all the time,’ Bertholee warned.

There are a number of so-called ‘jihad cities’ in the Netherlands – cities from where relatively many jihadists left for Syria or Iraq. There are also Somali jihadists with Dutch passports. Ismail Musa Ahmed Guled and Lula Ahmed Dahir, for example, committed a suicide attack in Mogadishu in February 2015. These former asylum seekers in Holland joined the notorious and ruthless terror group of Al-Shabaab and returned to Somalia.

The Hague and Utrecht are good examples of so-called jihad cities. By March 2015, some 46 jihadists had left The Hague for Syria. There were two pro-ISIS demonstrations in the so-called ‘Schilderswijk,’ a multicultural neighbourhood. Anti-Semitic slogans were chanted. Lofti S. partipated in one of those demonstrations (in July 2015). He died as an ISIS-suicide bomber in Fallujah, Iraq, in Februari 2015. Azzedine Choukoud, a prominent ISIS-follower, participated in both demonstrations.
Zaid K. lived in Utrecht. He, too, joined ISIS in Syria. His passport was found in one of the houses of an ISIS-terror cell in Verviers, Belgium. One of the terrorists used this look-alike passport as he returned to Belgium.

Huizen is a nice former fishing village in Holland. Until the mid-1980s Huizen was a conservative Christian village, now it is one of the jihad cities. The mayor of Huizen took measures to prevent a number of Muslims from leaving Huizen for Syria. But some young Muslims did leave Huizen.
Jermaine Walters from Amersfoort also joined ISIS in Syria – together with his with wife and children. He is the brother of convicted Hofstadgroup member Jason Walters.
The city of Arnhem is another jihad city. Many Dutch-Moroccan jihadists from Arnhem joined the Al-Nusra Front in Syria. One of them was Abdelkarim el Atrach. On several occasions he issued terror threats against the Netherlands. His brother Mohammed el Atrach wanted to join him in Syria, but he was arrested in Germany together with Hakim B. They were on their way to Syria. They possessed a lot of money and also combat clothing, Walkie Talkies, a special watch and other suspicious equipment.
In February 2015, the Arnhem court lamely ruled that that there was no evidence of ‘a terrorist intention.’ So both terror suspects were acquitted.
This ruling clearly contradicted UN Security Council Resolution 2170 of August 15, 2014, which demanded to refrain from providing any form of passive or active support, including financial support, to terror groups in Syria.

Maher H. and Shukri F. returned from Syria to the Netherlands. When they appeared in court, Maher H. and his Dutch-Somali girlfriend Shukri F. denied allegations of terrorism. So did Imad el O., who abducted a 16-year- old Kurdish girl from the Hague but was arrested at Brussels airport as he and the girl tried to board a plane for Egypt. Prosecutors believed Shukri F. played a nefarious role as a recruiter of jihadists. She admired Osama bin Laden, posted Sharia4Belgium films on the internet and urged others to marry jihadists in Syria. In Syria she became pregnant – jihadist Maher H. was the father. Maher H.’s SMS Messages to his mother clearly showed that he had participated the violent jihad. ‘Last night, we withdrew for tactical reasons.’ ‘Should I die in the jihad, so be it.’
The judge in The Hague convicted Maher H. and  Imad el O., but acquitted Shukri F. Her acquittal was also a violation of UN Security Council Resolution 2170. Dutch radicalisation expert Ibrahim Wijbenga said the judge failed to recognize that women from Holland play a nefarious role in the Syrian jihad. ‘They are not just baking cakes over there.’

On May 24, 2014, Mehdi Nemmouche, a French-Algerian terrorist, entered the Jewish Museum in Brussels and killed three people over there. It was the first terror attack committed by a Syrian returnee. Nemmouche was arrested about one week later in Marseille. He planned other attacks and was an ISIS-jihadist.
Belgian ‘jihad cities’ are, for example, Molenbeek, Verviers, Antwerp, Kortrijk, Vilvoorde, Mechelen and Maaseik. Bart de Wever, mayor of Antwerp, said in a tv-interview in March 2015 that Moroccan Berbers in Belgium are the most problematic group of immigrants. ‘We allowed the wrong kind of immigrants,’ he said. De Wever was subsequently accused of racism, but criminological research in the Netherlands and Belgium by Frank van Gemert and Marion van San show that De Wever’s remarks were based on facts.
By November 2014, the number of Belgian jihadists who had left for Syria had risen to 313. Most of them were Belgian-Moroccans. Hussein and Hakim Eloussaki, two Belgian-Moroccan brothers from Vilvoorde, arrived in Syria in 2102. They joined Al-Nusra, the local Al-Qaida branch. ‘Brother, we beheaded someone,’ Hussein boasted in a phone conversation with Abdel, another brother of his. He also said they had raped thirty women.
Verviers is another Belgian jihad city.  By January 2015, about ten jihadists from Verviers had left for Syria. There was also an ISIS terror cell in Verviers which plotted attacks on the police and police stations. The cell consisted of two Syrian returnees, Sofiane Amghar and Khalid Ben Larbi. Both of them were Belgian-Moroccans who were originally from Sint-Jans-Molenbeek, a problematic multicultural part of Brussels. They rented two small houses in Verviers. The police were aware of the plot and attacked one of their hideouts on January 15, 2015. The well armed terrorists resisted and were eventually killed.
ISIS threatened to attack targets in Belgium. A Belgian newspaper received a threat letter early February, saying: “What happened in France, will also happen in Belgium. This referred to previous terror attacks on the Parisian satirical weekly Charlie Hebdo and the Jewish supermarket. In January 2015, ISIS also threatened to attack police officers in the Netherlands, Belgium, Germany and Switzerland. ‘If you see a police officer, kill him. Kill all of them.’

In November 2014, an ISIS propaganda film showed the beheading of Peter Kassig, a Western hostage, together with a number of Syrian prisoners who were also beheaded. Kassig was beheaded by Mohammed Emwazi (‘jihadi John’), a jihadist from Britain. The Syrians were beheaded by other ISIS jihadists, among them Abdelmajid Gharmaoui, a Belgian-Moroccan from Vilvoorde who was a member of the banned terror group Sharia4Belgium.

The trial against Sharia4Belgium began at the end of September 2014. Many of those who were on trial were still in Syria, others had died or returned to Belgium. The verdict took place on February 11, 2015. Fouad Belkacem, the leader and founder of Sharia4Belgium, received a sentence of 12 years. The court ruled that Sharia4Belgium was a terrorist organization which played an important role in recruiting Belgian Muslims for the jihad in Syria. Many of these jihadists joined Al-Nusra, a group responsible for war crimes, suicide attacks and hostage-taking.
Sharia4Belgium leaders glorify Osama bin Laden and Al-Qaida. Two members of the group, Brahim Bali and Azdine Tahiri,  travelled to Yemen with a view to joining Al-Qaida in the Arab Peninsula (AQAP). They were  expelled from Yemen, though. One or two members of Sharia4Belgium were also in touch with Omar Bakri Mohammed, a hate cleric in Lebanon.
One former member of Sharia4Belgium testified against Belkacem and his followers. Muslim convert Jejoen Bontinck distanced himself from the group. He had been with ISIS in Syria, but got disappointed and was thown inside an ISIS jail cell. After some time, though, he was released. Not everthing he said after his return to Belgium is reliable.
Sharia4Belgium member Hicham Chaib also joined ISIS and is still in Syria. He received a sentence of 15 years. Sharia4Belgium further recruited two Dutch-Moroccan men, Redouan Adkim and Yassine el Karouni. They  travelled to Syria, too.
Muslim convert Brian de Mulder married a Dutch-Morrocan girl in Syria where he is still fighting as a jihadist in the ranks of ISIS. Ozana Rodriguez Viana, his Belgian-Brazilian mother, lashed out against Fouad Belkacem during the trial in Antwerp blaming him for recruiting her son. Magomed Sarapolev, a Belgian-Chechen boy from Vilvoorde, travelled to Syria at the end of September 2012. Bontinck claimed Magomed participated in beheadings. So did Sharia4Belgium member Tarek Taketloune, according to the prosecutors.
Michael Delefortrie, a Muslim convert from Merksem and a Syrian returnee, did not show any regrets during the trial in Antwerp. He was given a an extremely mild suspended sentence of three years.
Ali and Said el Morabit, two Belgian-Moroccans who joined ISIS in Syria were sentenced to five years. Bilal Elhamdaoui, Sharia4Belgium’s cameraman who became an ISIS-propagandist in Syria, was also convicted.

By October 2014, about 450 radical Muslims had left Germany to join terrorist organizations in Syria and Iraq. By early 2015, the number had risen to 550.
ISIS supporters in Germany even broke into churches and robbed offertory boxes and precious objects. With this stolen money they supported the violent jihad in Syria. They also founded Muslim ‘charities’ with a view to raising additional money for the jihad. Kurdish Jezidis living in Germany were attacked by ISIS fanatics. Most of these fanatics were Chechen immigrants. Thus, hatred was spilling over into the streets of Germany.

Muslim convert Denis Mamadou Gerhart Cuspert (Ghanese father, German mother) was born in the problematic multicultural Berlin neighbourhood Kreuzberg. He became known as rapper ‘Deso Dogg.’ He radicalized after his conversion to Islam. His most important mentor was Moha(m)med Mahmoud who had links to Al-Qaida. They founded the jihadist organization Millatu Ibrahim. The most important ideologue of the movement was Abu Mohammed (Muhammad) Al-Maqdisi.
Denis Cuspert and a number of his followers travelled to Egypt in 2012. Via Libya and Turkey they travelled to Syria where they first joined Al-Nusra. They pledged allegiance to ISIS leader Al-Baghdadi in March/April 2013.
Cuspert would soon be an important propaganda asset for ISIS. He was also involved in war crimes such as the beheading of hostages or prisoners. An ISIS execution video shows how Cuspert picks up a severed head and puts it on the body.  Erich Fromm would describe such behaviour as a manifestation of necrophilia: ‘This desire to tear apart what is alive finds its clearest expression in a craving to dismember bodies.’  (See The Anatomy of Human Destructiveness, p. 329.)
On February 9, 2015, the U.S. Justice Department designated German citizen Denis Cuspert as a Specially Designated Global Terrorist. ‘Cuspert has been a willing pitchman for ISIL (=ISIS) atrocities.’

Another German convert to Islam who joined ISIS was Philipp Bergner. On Facebook he put film footage of  his German-Turkish friend Mustafa Kalayci who ostentatiously showed the severed heads of Kurdish fighters. Bergner committed a suicide attack near Mosul, Iraq, in August 2014. The first German jihadist to commit a suicide attack was Muslim convert Robert Baum. This attack occurred near Homs, Syria, in June 2014.

Canada is an important target for Muslim terrorists. On October 20, 2014, Martin Couture-Rouleau, a Muslim convert, drove his car into two soldiers one of whom was killed. Rouleau was subsequently shot dead. This attack occurred in Ottawa. Two days later, Michael Zehaf-Bibeau, another Muslim convert and an ISIS-sympathiser as well,  shot corporal Nathan Cirillo in the back and killed him. Cirillo had stood guard at the National War Memorial in Ottawa. Zehaf-Bibeau subsequently entered the nearby parliament. He opened fire first before he was shot dead and he failed to kill others.
Former CIA officer Robert Baer as well as senators Anne Feinstein and Lindsey Graham claim there are ISIS sleeper cells in the United States. On October 24, 2014, Muslim convert Zale H. Thompson, a supporter of Al-Shabaab and ISIS, attacked four police officers in New York with a hatchet. He was shot dead. ISIS is also conducting cyber warfare against the United States.

Australia’s strict asylum policy has been criticized by advocates for open borders and the Arab TV channel Al-Jazeera, yet the Australians do not want to accept too many immigrants from risk countries, and rightly so. Most terror attacks against Australian targets were perpetrated by radical Muslims. Radicalized Muslim immigrants were involved in most thwarted terrors plots.  Moreover, the Australians have not forgotten how Australian teenage girls were raped by Lebanese youth gangs in Sydney.
Many radicalized Muslims in Australia want to join ISIS, others have already done so. One of them is Khaled Sharrouf. In August 2014, photos were posted on Sharrouf’s Twitter account showing his seven-year-old son holding a soldier’s severed head, a very serious war crime.
In September 2014, Australian police arrested Afghan Australian Omarjan Azari who had made suspicious phone calls to ISIS operative Mohammed Ali Bayarlei. The latter travelled to Syria in April 2013 and joined ISIS. A (failed) plot was hatched to behead Australian citizens in Brisbane and Sydney.
In July 2014, an Australian ISIS jihadist blew himself up in Baghdad.
In September 2014, Abdul Numan Haider, an Afghan immigrant, wounded two Australian policemen with a knife. It was a copycat attack. The perpetrator was killed. In February 2015, police arrested two ISIS operatives, Omar Al-Kutobi and Mohammed Kiad. These so-called ‘soldiers of the caliphate’ planned to behead Australians. One of them had previously used false identity documents to enter the country. (ISIS terrorists in Europe, in Belgium for example, did the same.)
At the end of September 2014, ISIS operative Hassan el Sabsabi was arrested in Melbourne. He had transferred 12,000 Australian dollars to a radical Muslim in the United States who planned to join the jihadists in Syria.

The Australians granted asylum to Man Haron Monis in 1996. He was from Iran. He married Noleen Hayson Pal, an Australian woman, but there were strong suspicions that he was an accessory to murder of his former wife. Other women accused him of having raped them. Although a Shia Muslim he converted to Sunni Islam.
On December 15, 2014, Man Haron Monis took seventeen persons hostage in the Lindt Chocolate Cafe in Sydney. Two persons would be killed by him before the Australian anti-terror police shot him dead the next day. Steven Emerson from the Investigative Project on Terrorism discovered that this Iranian immigrant had previously sworn allegiance to ‘the Caliph of the Muslims’ (=ISIS leader Al-Baghdadi).

ISIS also plans another Holocaust. Just like the Palestinian terrorist organization Hamas these terrorists believe that all the Jews will eventually be killed by the victorious Muslims. This is based on a religious text or Islamic tradition (Hadith), saying: ‘The last Hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them.’
‘We are coming to kill you, o Jews,’ an ISIS Twitter announced in December 2014. Rome and Jerusalem will be conquered and Jews and ‘crusaders’ (=Christians) will be killed, an article in the online ISIS magazine Dabiq announced.

Back in 2004 I wrote a lengthy Dutch study on Crime, Migration and Culture. In those days leading political parties in the Netherlands were in favour of Turkish membership of the European Union. I was strongly opposed to this idea. I warned that ‘the external borders of the European Union should not be expanded in such a way that the instable Middle East is within reach.’ ‘We will then import even more crime and terrorism from that region,’ I wrote in my book.

European governments are unable to cope with the powerful Turkish migrant trafficking mafias and terrorists are entering Europe via Turkey. The borders between Turkey and Syria are very porous indeed and corrupt Turkish officials do not stop the terrorists. Lots of terrorists from Europe are also entering Syria or Iraq via Turkey.  As Newsweek reported in November 2014: ‘ISIS commanders in Raqqa openly talked about the best foreign jihadists crossing into Syria from Turkey.’

Recep Tayyib Erdogan from the Islamist Party for Justice and Development (AKP) became Prime Minister of Turkey in 2003. He broke with the secular tradition of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of modern Turkey who abolished the Ottoman caliphate in 1924. The totalitarian-minded Erdogan became president of Turkey in 2014. He cracks down on press freedom and sides with the Muslim Brotherhood and Hamas. Burak Bekdil, a columnist for the Turkish daily Hürriyet and a fellow at the Middle East Forum, criticized Erdogan’s ‘constant Israel-bashing and deep hatred of the Jewish State.’ ‘For most of Turkey’s Islamists there is no difference between the words “Israel,” “Israeli government,” “Jew,” and Turkish Jew.” They are all the same.’

Enkele recensies/a few book reviews:

The Middle East Quarterly (USA), Winter 2016, reviewed by Beila Rabinowitz, Hatred Must Not Spill Over into Our Streets: The Terror Threat by Islamic State

http://www.meforum.org/5692/de-haat-mag-niet-overslaan-naar-onze-straten-de

‘Dutch investigative reporter Vermaat’s new book is meant to warn those in the West who, while appalled by the barbaric excesses of ISIS and like-minded groups, have yet to take the Islamist threat seriously. In Hatred Must Not Spill over into Our Streets, he meticulously details the genesis of ISIS, the psychology of its members, and the sociopolitical impact of their actions worldwide.

Vermaat is not shy about stating the root of the problem as he perceives it. He recounts the history of violence within Islam from the time of Muhammad until today and characterizes its “glorification of death as a religious and Satanic ritual.” The author of several volumes on Nazism and the Holocaust, Vermaat draws parallels between ISIS and the Nazi SS, both of whose members believed that the “enemy was life itself.”

Much of the book is devoted to stories of Western-based Muslims, male and female, who took part in jihad in Syria. Vermaat chronicles their background, experiences, and in some cases their legal circumstances upon their return to their Western countries of origin.

Witnessing the massive influx of Middle Eastern refugees to Western shores, Vermaat warns of the dangers of mass immigration from Muslim countries and how this refugee conduit is being exploited by ISIS to bring jihadists into Europe. “ISIS and Hamas are preparing for a new Holocaust,” he warns, citing the self-proclaimed caliph of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, who has announced that “the Jews are the enemies of Islam… who must be destroyed.” He also criticizes the European elites’ embrace of Turkey,  arguing that it must never become a member of the EU: “Turkey is on the way to becoming a totalitarian state ruled by radical Muslims.”

Vermaat’s book, written before the current Muslim flood into Europe, is an invaluable guide to the dangers posed by radical Islam in the West and is a wake-up call to the Dutch-speaking public. The problems he highlights describe a reality that threatens the future of Western civilization.’

NBD Biblion/bol.com, 5 augustus 2015,

https://www.bol.com/nl/p/de-haat-mag-niet-overslaan-naar-onze-straten/9200000036516207/

 

‘De journalist Emerson Vermaat publiceert al jaren stukken tegen de invloed van de radicale islam en tegen groeiend antisemitisme. De titel van zijn nieuwste boek “De haat mag niet overslaan naar onze straten” is uit de troonrede van 2014. De schrikwekkende opmars van IS in Irak en Syrië en de op de sociale media getoonde wreedheden (onthoofdingen, deportaties, slavernij, vernietiging cultuurschatten) vormen de stof van deze publicatie Volgens Vermaat vloeit dit alles voort uit de tradities van de islam: Mohammed doodde Joden, verdreef christenen en bezat vele vrouwen. Dit zwartboek draagt talloze voorbeelden aan van islamitisch terrorisme: salafisten die de strijd aanbinden met “ongelovigen” om de democratie en de rechtsstaat te vervangen door de sharia. Alle recente aanslagen (gelukt of niet), rechtszaken en jihadgangers staan in dit zwartboek per land minutieus beschreven, met overstelpende hoeveelheid namen van daders en slachtoffers: een lugubere kroniek, met ook waarschuwingen tegen de “tsunami” aan asielzoekers en een EU-lidmaatschap van Turkije. Meer inventarisatie dan analyse; geen objectief boek.’

 Dr. J.L.G. v. Oudheusden

E-mail van auteur (Emerson Vermaat) aan ‘NBD Biblion’ te Zoetermeer en gedateerd 1 september 2015:

‘Geachte redactie,

Op 5 augustus heeft dr. J.L.G. van Oudheusden mijn boek “De haat mag niet overslaan naar onze straten’: de terreurdreiging door Islamitische Staat, EAN 9789461536778, gerecenseerd. Aan het slot schrijft hij: “Een lugubere kroniek, met ook waarschuwingen tegen de ‘tsunami’ aan asielzoekers en een EU-lidmaatschap van Turkije. Meer inventarisatie dan analyse; geen objectief boek.’

Het woord “tsunami” is nergens door mij gebruikt, wel ben ik zeer gedocumenteerd en mede aan de hand van BVD/AIVD-rapporten ingegaan op terroristen die zich als asielzoeker voordoen.

Bovendien ontbreekt de analyse in mijn boek bepaald niet. Zie bijvoorbeeld de verwijzingen naar de volgens mij nog steeds actuele boeken van Erich Fromm, “Escape from Freedom” en “The Anatomy of Human Destructiveness” en mijn commentaar op wat zij schrijven. Ook wordt in mijn boek een vergelijking gemaakt tussen ISIS en de Einsatzgruppen van de SS, waarover ik in 2014 een boek publiceerde.

Tenslotte schrijft dr. Van Oudheusden: “Volgens Vermaat vloeit dit alles voort uit de traditie van de islam: Mohammed doodde Joden, verdreef christenen en bezat vele vrouwen.”

In dit verband heb ik echter uitgebreid Trouwcolumnist Sylvain Ephimenco geciteerd alsmede Afshin Ellian. Bovendien geef ik in mijn boek nadrukkelijk aan dat niet de hele islam met ISIS (IS) kan worden geïdentificeerd. Zo citeer ik uitgebreid uit een zeer kritische verklaring van moslimgeestelijken  die zich tegen ISIS hebben gekeerd.’

Emerson Vermaat

Reactie per e-mail van Ayten Kumru, redactie assistentie MI/NBDbiblion, gedateerd 7 september 2015: 

‘Geachte heer Vermaat,

Uw bezwaar is door de redactie van Media Aanbod ontvangen en zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ayten Kumru

Redactieassistente (Media Aanbod)

nbd biblion